03 760 15 80 Sint-Niklaas     09 244 45 30 Zwijnaarde

Update hinderpremie

Omwille van de coronamaatregelen worden sommige bedrijven verplicht de deuren te sluiten. Om hen financieel te ondersteunen, werd de corona hinderpremie in het leven geroepen.

Voor wie?

  • Alle ondernemingen met een fysieke locatie (winkel, kantoor, …) in het Vlaams Gewest die rechtstreeks door de Federale Overheid verplicht worden om te sluiten;
  • Zaken die minstens 1 voltijds en volwaardig inkomen (VTE) hebben, komen in aanmerking voor de premie (zaakvoerder telt ook als VTE);
  • Ambulante activiteiten (bv. marktkramers) en foorkramers die getroffen worden;
  • Per vestiging voor zover in die vestiging minstens één voltijds personeelslid tewerkgesteld is (of meerdere deeltijdsen die samen het equivalent zijn van één VTE). Het aantal premies wordt beperkt tot maximaal vijf per onderneming. In de horecasector is het verplicht sluiten van de eetruimte voldoende om van de premie te kunnen genieten, ook als zij nog afhaaldiensten organiseren;
  • Zelfstandigen in bijberoep: als zij door de hoogte van hun inkomen dezelfde sociale bijdragen moeten betalen als een zelfstandige in hoofdberoep.

Hoeveel bedraagt de premie?

  • eenmalig 4000 EUR voor de komende 21 dagen
  • als u na 5 april 2020 moeten sluiten 160 EUR per extra dag

Ook wanneer u verplicht bent om uw zaak te sluiten, maar bijvoorbeeld wel online blijft verkopen of als horecazaak afhaalmaaltijden aanbiedt, blijft u recht hebben op de premie

Hoe aanvragen?

U moet tijdig en online de corona hinderpremie (en aansluitend de mogelijke bijkomende sluitingspremie) aanvragen, ten laatste binnen de 30 kalenderdagen na de verplichte sluitingsperiode. Het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) onderzoekt de aanvraag en toetst hierbij de naleving van de voorwaarden af, opgelegd door de regelgeving. VLAIO neemt nadien de beslissing of de subsidie wordt toegekend. U wordt hiervan per e-mail op de hoogte gebracht.

De uitbetaling van de premie gebeurt automatisch na goedkeuring van de aanvraag door VLAIO en enkel op een Belgisch rekeningnummer van de begunstigde onderneming.

Morgen, 27 maart 2020, is het mogelijk om de premie online aan te vragen via de online applicatie, meer informatie vindt u op de website van VLAIO www.vlaio.be

 

Accuria vzw
26/03/20