03 760 15 80 Sint-Niklaas     09 244 45 30 Zwijnaarde

Update 23 maart 2020

Eén van de steunmaatregelen die de overheid in het kader van de coronacrisis neemt, is het verlenen van uitstel voor de betaling van sociale bijdragen.

Onze sector, die zich verenigt in de Unie van Sociaal Secretariaten, overlegt intensief met de vertegenwoordigers van de RSZ om tot een werkbare procedure te komen.

Mogen wij u verzoeken om ons hierover voorlopig niet te contacteren, en het resultaat van dit overleg even af te wachten?

Vanzelfsprekend informeren wij u zo snel mogelijk na afloop van dit overleg. We verwachten dat we u vanaf woensdag 25/3/2020 correct en met voldoende zekerheid kunnen informeren.

Accuria vzw
23/03/2020