03 760 15 80 Sint-Niklaas     09 244 45 30 Zwijnaarde

Uitstel voor het betalen van de btw-aangiften en bedrijfsvoorheffing

U krijgt een automatisch uitstel van betaling van 2 maanden voor de btw en bedrijfsvoorheffing zonder boetes of interesten te moeten betalen. Dit uitstel geldt voor:

Btw

Betaling over … Termijn verlengd tot …
Maandaangifte  – februari 2020 20 mei 2020
Maandaangifte  – maart 2020 20 juni 2020
Kwartaalaangifte – 1ste kwartaal 2020 20 juni 2020

Bedrijfsvoorheffing

Betaling over … Termijn verlengd tot …
Maandaangifte  – februari 2020 13 mei 2020
Maandaangifte  – maart 2020 15 juni 2020
Kwartaalaangifte – 1ste kwartaal 2020 15 juni 2020

Daarnaast kunt u bijkomende betaaltermijnen, een vrijstelling van nalatigheidsintresten en/of kwijtschelding van boetes wegens laattijdige betaling aanvragen. Zie hiervoor: www.financien.belgium.be.