03 760 15 80 Sint-Niklaas     09 244 45 30 Zwijnaarde

Uitstel terugbetaling leningen

Zelfstandigen en ondernemingen die ingevolge de coronacrisis moeilijkheden ondervinden om hun leningen en kredieten terug te betalen, krijgen van de bank uitstel van betaling tot en met 30 september 2020 zonder dat hiervoor extra kosten worden aangerekend.