03 760 15 80 Sint-Niklaas     09 244 45 30 Zwijnaarde

Tweede update 20 maart 2020

Belangrijk bericht –  Tweede update 20 maart 2020
Tijdelijke werkloosheid overmacht vanaf 13 maart 2020

 

In het kader van het Coronavirus zijn de procedures voor het invoeren van tijdelijke werkloosheid sterk vereenvoudigd, zowel voor de werkgevers als voor de werknemers.  Alle tijdelijke werkloosheid n.a.v. het Coronavirus kan beschouwd worden als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Deze vereenvoudiging geldt voorlopig t.e.m. 19/04/2020.
Deze periode kan worden verlengd tot 30/06/2020, afhankelijk van de beslissingen van de regering.

 

Vanaf 13 maart 2020 vervalt de verplichting om aanvragen tijdelijke werkloosheid te doen in het kader van het Coronavirus.

Aanvragen tijdelijke werkloosheid die reeds gebeurd zijn naar aanleiding van het Coronavirus (ongeacht of deze gebeurd zijn wegens economische redenen of wegens overmacht en ongeacht of deze correct gebeurd zijn of niet) zijn van geen belang meer; de RVA zal hier geen rekening mee houden. Hetzelfde geldt voor eventuele meldingen van eerste werkloosheidsdagen naar aanleiding van het Coronavirus.

De RVA zal zich enkel baseren op de aangiftes ASR die door de sociale secretariaten zullen gebeuren na de loonverwerking.

Bij deze kan ook met zekerheid bevestigd worden dat tijdelijke werkloosheid wegens overmacht naar aanleiding van het Coronavirus ook gedeeltelijk kan worden toegepast. Enerzijds is het mogelijk dat slechts een gedeelte van de werknemers tijdelijk werkloos gesteld wordt en het andere gedeelte nog verder werkt en anderzijds kunnen er werkloosheidsdagen en arbeidsdagen afgewisseld worden (bijvoorbeeld 3 dagen tijdelijke werkloosheid overmacht en 2 arbeidsdagen per week om de lopende zaken te behandelen). Een halve arbeidsdag en een halve werkloosheidsdag kan echter niet.

Voor alle andere vormen van tijdelijke werkloosheid, zoals tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer of wegens werkgebrek op grond van economische oorzaken die niets met het Coronavirus te maken hebben, blijven de normale regels van toepassing.

De verplichting om de controlekaarten C3.2A af te leveren voor de maanden maart, april, mei en juni voor alle vormen van tijdelijke werkloosheid vervalt volledig (ook voor gewone economische werkloosheid niet-corona).

De verplichting om het validatieboek in te vullen voor de maanden maart, april, mei en juni voor alle vormen van tijdelijke werkloosheid vervalt volledig (ook voor gewone economische werkloosheid niet-corona).

Alle werknemers krijgen bovenop de uitkering tijdelijke werkloosheid, die door een eerdere maatregel al werd verhoogd naar 70%, een aanvullende vergoeding van 5,63 euro per dag tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Deze vergoeding wordt betaald en ten laste genomen door de RVA.

De werkloosheidsdagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht van de periode van 2 februari 2020 tot en met 30 juni 2020 zullen gelijkgesteld worden voor de jaarlijkse vakantie.

Aangezien de RVA zich zal baseren op de ASR-aangiftes is het uiteraard in het belang van uw werknemers dat u de maandelijkse prestaties zo snel als mogelijk naar ons doorstuurt. Hoe sneller de lonen naar ons overgemaakt worden, hoe sneller de ASR-aangiftes kunnen gebeuren en hoe sneller de uitbetalingsinstellingen het nodige kunnen doen voor de uitbetaling van de werkloosheidsuitkering en de aanvullende vergoeding.

Hoe vraagt uw werknemer uitkeringen als tijdelijke werkoze aan?

Dit gebeurt aan de hand van het formulier C3.2-WERKNEMER-CORONA. Voor de concrete modalititeiten verwijzen we graag naar de website van de RVA www.rva.be.

Wat betreft de praktische kant van het ingeven van de lonen (zoals de te gebruiken code) zal begin volgende week nog door ons gecommuniceerd worden

Heb je vragen omtrent het Coronavirus en het sociaal recht?

Aarzel dan niet om ons te contacteren via e-mail of telefonisch via uw vaste aanspreekpunt.