03 760 15 80 Sint-Niklaas     09 244 45 30 Zwijnaarde

Tijdelijke werkloosheid overmacht Corona: hard getroffen sectoren

In onze communicatie d.d. 10/09/2020 hebben wij laten weten dat vanaf 01/09/2020 tijdelijke werkloosheid wegens overmacht Corona enkel nog kon worden ingeroepen door uitzonderlijk hard getroffen ondernemingen en sectoren.

‘Uitzonderlijk hard getroffen ondernemingen’ zijn ondernemingen die tijdens het tweede kwartaal van 2020 gebruik hebben gemaakt van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht Corona of wegens economische redenen, ten belope van minstens 20 % van het globaal aantal      aan de RSZ aangegeven dagen.

‘Uitzonderlijk hard getroffen sectoren’ zijn sectoren waar de activiteiten gevoelig verlaagd zijn omwille van maatregelen getroffen door de Minister van Binnenlandse Zaken, bijvoorbeeld omdat bepaalde activiteiten nog steeds niet mogen plaatsvinden na 01/09/2020.

Deze sectoren moesten door de Minister van Werk nog worden vastgelegd in een lijst, hetgeen ondertussen gebeurd is.

De lijst kan u raadplegen via bijgevoegde link.

Indien u nog vragen heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw vast aanspreekpunt.

Accuria vzw

09/09/2020