03 760 15 80 Sint-Niklaas     09 244 45 30 Zwijnaarde

Tijdelijke vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing juni, juli, augustus 2020

De overheid voorziet in een nieuwe vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor de maanden juni, juli en augustus 2020.

Om te kunnen genieten van deze vrijstelling dienen een aantal voorwaarden cumulatief te worden voldaan:

  • tussen 12 maart en 31 mei 2020 voor een ononderbroken periode van 30 opeenvolgende kalenderdagen een beroep gedaan op tijdelijke werkloosheid omwille van corona.  Het is niet vereist dat alle werknemers in de onderneming tijdelijk werkloos waren.  Het volstaat dat er elke dag van de betrokken periode minstens één werknemer tijdelijk werkloos was binnen de onderneming.  Bovendien moet dit niet noodzakelijk altijd dezelfde persoon zijn.  Een systeem waarbij de werknemers alternerend tijdelijk werkloos waren, komt ook in aanmerking;
  • tussen 12 maart en 31 december 2020 geen uitkering betaald aan de aandeelhouders onder de vorm van een inkoop van eigen aandelen of een toekenning of uitkering van dividenden, met inbegrip van de uitkering van liquidatiereserves, een kapitaalvermindering of elke andere vermindering of verdeling van het eigen vermogen;
  • geen link met een vennootschap in een belastingparadijs of verricht ook geen betalingen aan deze vennootschappen, tenzij wanneer de betaling gerechtvaardigd is.

De vrijstelling bedraagt 50% van het positieve verschil tussen de bedrijfsvoorheffing van mei 2020 en de bedrijfsvoorheffing van elk van de maanden juni, juli en augustus 2020 (dit na afhouding van eventuele andere vrijstellingen van bedrijfsvoorheffing).  Er mag geen rekening worden gehouden met de bedrijfsvoorheffing op vakantiegeld, eindejaarspremie, achterstallige bezoldigingen en opzeggingsvergoedingen.  Ook de bedrijfsvoorheffing van bedrijfsleiders komt niet in aanmerking.

De totale vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing mag over de drie maanden samen niet meer dan 20 miljoen euro bedragen.

Indien u hierbij vragen zou hebben, dan kan u uiteraard steeds contact opnemen met uw dossierbeheerder.

Het Accuria-team