03 760 15 80 Sint-Niklaas     09 244 45 30 Zwijnaarde

Studentenarbeid 2020-Wie mag als student tewerkgesteld worden?

De jongere moet:

  • 16 jaar oud zijn;
  • of 15 jaar oud zijn én de eerste twee studiejaren van het middelbaar onderwijs hebben gevolgd.

Voorts dient studeren steeds de hoofdactiviteit te zijn van de jongere en moet de eventuele studentenarbeid daaraan duidelijk ondergeschikt zijn.

Als de jongere deeltijds naar school gaat, kan hij slechts als student tewerkgesteld worden in volgende gevallen:

  • een studentenovereenkomst sluit met een andere werkgever dan die waarbij je je praktische opleiding volgt op de werkplek;
  • je studentenjob plaatsvindt buiten de uren dat je verwacht wordt je theoretische of praktische opleiding te volgen;
  • geen werkloosheidsuitkering of inschakelingsuitkering ontvangt.

Er kan tevens geen studentenovereenkomst worden afgesloten indien de jongere enkel avondschool volgt of een andere vorm van onderwijs met een beperkt leerplan.