03 760 15 80 Sint-Niklaas     09 244 45 30 Zwijnaarde

Studentenarbeid 2020-Maximumduur van de overeenkomst en maximum toegelaten uren

De studentenovereenkomst kan gesloten worden voor een maximale ononderbroken duur van 12 maanden – 1 dag. Indien er sprake is van een ononderbroken tewerkstelling van minstens 12 maanden bij dezelfde werkgever kan er geen studentenovereenkomst meer gesloten worden bij deze werkgever. Indien dit wel gebeurt, dan zijn de gewone sociale zekerheidsbijdragen van toepassing.

Vanaf 1 januari 2017 kunnen studenten maximum 475 uren per kalenderjaar werken, gedurende de periodes van niet verplichte aanwezigheid in de onderwijsinstelling, zonder aan de normale sociale zekerheidsbijdragen te moeten voldoen. Deze regeling geldt per kalenderjaar. Op 1 januari van elk jaar wordt de teller op nul gezet en dit ongeacht of de studentenovereenkomst het kalenderjaar overschrijdt.

De uren studentenarbeid die van 1 april 2020 tot en met 30 juni 2020 werden gereserveerd en/of gepresteerd zullen echter niet worden afgetrokken van het contingent van 475 uren.

Voor de berekening van de uren wordt enkel rekening gehouden met de effectief gewerkte uren. Er wordt dus met andere woorden geen rekening gehouden met feestdagen, klein verlet, periodes van ziekte,… Deze uren worden uiteraard wel betaald, maar zullen niet aangerekend worden op het contingent. De beperking van 475 uren moet bekeken worden per student en niet in hoofde van de onderneming.

Bij overschrijding van het studentencontingent, dus vanaf het 476ste uur, zijn de normale sociale zekerheidsbedragen verschuldigd, ongeacht of de student bij één of meerdere werkgevers werd tewerkgesteld.

Om te vermijden dat een werkgever een student aanwerft die zijn contingent van 475 uren al heeft overschreden of dit gaat overschrijden, kan elke student via een speciale webapplicatie Student@work (via de website www.studentatwork.be) het saldo van zijn of haar contingent nakijken. De student kan vanuit deze internettoepassing ook een attest met het aantal resterende uren aan solidariteitsbijdragen afdrukken voor de toekomstige werkgever. Een werkgever die van de student een toegangscode ontvangt, kan zelf op de website www.studentatwork.be het actuele saldo van het aantal uren aan solidariteitsbijdragen consulteren.

Bovendien bestaat er ook een Student@work-app. Studenten met een smartphone kunnen met deze app altijd en overal nagaan hoeveel uren ze nog kunnen werken met verminderde sociale bijdragen. Via deze app is het eveneens mogelijk voor de student om een attest te maken met het aantal resterende uren en dit onmiddellijk door te sturen naar de werkgever.

Wij raden u aan om steeds een dergelijk attest op te vragen bij de student en dit te controleren. Alleen op die manier weet u hoeveel uren deze student bij u nog kan presteren met toepassing van de solidariteitsbijdragen.