03 760 15 80 Sint-Niklaas     09 244 45 30 Zwijnaarde

Studentenarbeid 2020-Dimona- aangifte

Na het sluiten van de studentenovereenkomst en uiterlijk alvorens de prestaties van de student aanvangen, is de werkgever gehouden om de Dimona-aangifte te doen. Vanaf 1 juli 2016 kan er gekozen worden of de solidariteitsbijdrage wordt toegepast of niet. Het type werknemer dat in Dimona wordt aangegeven, zal bepalen of er sprake is van de toepassing van solidariteitsbijdragen (STU) of niet (EXT – OTH).

Indien er gekozen wordt voor een aangifte onder solidariteitsbijdragen dient de Dimona-aangifte STU te gebeuren op basis van een ondertekende studentenovereenkomst en zowel de datum in dienst als de datum uit dienst te vermelden. Bovendien moet de Dimona STU gebeuren per overeenkomst én per kalenderkwartaal. In de Dimona-aangifte van studenten moet naast de periode ook steeds het aantal uren tewerkstelling worden vermeld.