03 760 15 80 Sint-Niklaas     09 244 45 30 Zwijnaarde

Studentenarbeid 2020-Administratieve formaliteiten

De studentenovereenkomst moet voor elke student schriftelijk worden opgesteld uiterlijk op het moment waarop de student in dienst treedt. De studentenovereenkomst dient minimum 5 jaar bewaard te worden na afloop van de tewerkstelling.

De student moet op de eerste dag van zijn tewerkstelling ook een exemplaar ontvangen van het arbeidsreglement. Wij raden aan om hem/haar hiervan een ontvangstbewijs te laten ondertekenen.