03 760 15 80 Sint-Niklaas     09 244 45 30 Zwijnaarde

Starten als werkgever

Accuria zorgt voor u als bedrijfsleider, als kmo of als starter.
We behartigtigen uw personeelszaken en zorgt dat u en uw bedrijf in orde zijn met alle wettelijke verplichtingen.

 1. Bezoldiging als bedrijfsleider

  Keert u uzelf maandelijks een loon uit via uw vennootschap?
  Accuria berekent voor u iedere maand de bedrijfsvoorheffing en doet hiervoor de aangifte bij de bevoegde instanties.

 2. Personeel in dienst nemen

  Als u personeel aanwerft, dan wordt u werkgever.
  Vanaf dan moet u aan heel wat administratieve verplichtingen voldoen.

  Accuria begeleidt u bij de aanwerving, de loonberekening en het ontslag.

  U kan met al uw vragen over uw personeelszaken bij hen terecht.
  De sociale wetgeving kent voor Accuria en haar medewerkers geen geheimen.

 3. Een eigen zaak starten

  Accuria heeft goede banden met Formalis.
  Dit erkend ondernemingsloket begeleidt u bij de opstart van uw eigen bedrijf.
  Zowel in de gebouwen van Accuria Zwijnaarde als Accuria Sint-Niklaas vindt u een kantoor van Formalis.