03 760 15 80 Sint-Niklaas     09 244 45 30 Zwijnaarde

Sociale verkiezingen 2020 – de occulte beschermingsperiode

Graag wensen wij de aandacht te vestigen op de occulte beschermingsperiode.  De werknemers die zich kandidaat stellen voor de sociale verkiezingen zijn beschermd tegen ontslag. Zij mogen enkel ontslagen worden om dringende redenen (vooraf erkend door de arbeidsrechtbank) of om economische of technische redenen (vooraf erkend door het paritair comité).

Ontslaat u hen buiten deze gevallen of leeft u de strikte procedures niet na, loopt u het risico een enorme schadevergoeding te moeten betalen die kan oplopen tot enkele jaarlonen!

 Ook mag een kandidaat niet zomaar overgeplaatst worden van de ene naar de andere afdeling.

De ontslagbescherming start reeds vóór de effectieve bekendmaking van de kandidaten. De occulte beschermingsperiode is een periode van 65 dagen waarin de werkgever nog niet weet wie kandidaat zal zijn voor de sociale verkiezingen en de werknemer dus al beschermd is zonder dat de werkgever dit kan weten.

Wij raden u ten stelligste af om iemand te ontslaan tijdens de occulte periode, die begint op datum X-30 van de verkiezingskalender.                                                                                      In het kader van de sociale verkiezingen 2020 valt deze datum ten vroegste op 12 januari 2020, namelijk voor die bedrijven die hun verkiezingen reeds houden op 11 mei 2020.

In functie van de verkiezingsdatum kan u via het onderstaande overzicht bepalen wanneer binnen uw onderneming de occulte beschermingsperiode van toepassing is.

Dag Y: dag van de verkiezingen
Dag X-30: start van de occulte beschermingsperiode
Dag X: aanplakking van de verkiezingsdatum
Dag X+35: einde van de occulte beschermingsperiode

 

Dag Y

11/5

12/5

13/5

14/5

15/5

16/5

17/5

18/5

19/5

20/5

21/5

22/5

23/5

24/5

Dag X-30

12/1

13/1

14/1

15/1

16/1

17/1

18/1

19/1

20/1

21/1

22/1

23/1

24/1

25/1

Dag X

11/2

12/2

13/2

14/2

15/2

16/2

17/2

18/2

19/2

20/2

21/2

22/2

23/2

24/2

Dag X+35

17/3

18/3

19/3

20/3

21/3

22/3

23/3

24/3

25/3

26/3

27/3

28/3

29/3

30/3

De data in het rood zijn  zon- of feestdag.

De vakbonden dienen hun kandidatenlijsten in te dienen in de periode tussen 17 en 30 maart 2020 (= X+35). Maar zelfs na 30 maart 2020 is het  gevaar nog niet geweken. De vakbonden kunnen immers nog tot 10 mei 2020 bepaalde kandidaten vervangen.

De occulte periode duurt dus eigenlijk tot midden mei 2020.
Gelet op de grote financiële risico’s is het dan ook aangewezen om in de occulte periode geen werknemers te ontslaan.

Accuria vzw
10/01/2020