03 760 15 80 Sint-Niklaas     09 244 45 30 Zwijnaarde

Sociale bijdragen voor zelfstandigen

  1. Uitstel van betaling en kwijtschelding verhogingen

Zelfstandigen in hoofdberoep of meewerkende partner die moeilijkheden ondervinden door het coronavirus kunnen een uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen vragen.

Deze maatregel geldt voor de voorlopige bijdragen van de eerste twee kwartalen van 2020.

  1. Vermindering van voorlopige bijdragen

Zelfstandigen in hoofdberoep of meewerkende echtgenoten die moeilijkheden ondervinden ten gevolge van het coronavirus, kunnen een vermindering vragen van hun voorlopige sociale bijdragen voor het jaar 2020 als hun beroepsinkomsten lager liggen dan één van de wettelijke drempels.

  1. Vrijstelling van bijdragen

Wie zijn sociale bijdragen niet kan betalen ingevolge het coronavirus, kan een vrijstelling van bijdragen vragen. De vrijstelling van bijdragen kan geheel of gedeeltelijk worden toegekend.

Deze vrijstelling kan worden gevraagd voor de voorlopige bijdragen of voor het bijdragesupplement na een regularisatie van het beroepsinkomen.

  1. Geen aanmaningen en dwangbevelen voor niet betaalde sociale bijdragen

De socialeverzekeringsfondsen zullen voorlopig geen aanmaningen meer versturen voor nog niet betaalde sociale bijdragen. Ook de aangekondigde dwangbevelen voor nog niet betaalde sociale bijdragen zullen tot nader order niet uitgevoerd worden.