03 760 15 80 Sint-Niklaas     09 244 45 30 Zwijnaarde

PC124 – Barema vanaf 1 april 2018

Basisbarema van toepassing van 1 april 2018 tot 30 juni 2018
Categorie I Categorie I A Categorie II Categorie II A Categorie III Categorie IV
Index + 0,059 + 0,062

 

+ 0,063

 

+ 0,066

 

+ 0,067

 

+ 0,071

 

  14,053 14,750 14,979 15,727 15,931 16,910
             

Wijziging categorieën sinds 01/06/2007

Oude benaming   Oude benaming
I Ongeschoolde II A 1ste geoefende
I A 1ste ongeschoolde III Geschoolde 1ste graad
II Geoefende IV Geschoolde 2de graad

Loonbijslagen van toepassing van 1 april 2018 tot 30 juni 2018

Categorieën

Basisuurloon Toeslag Totaal
Meestergast 16,910 € (categorie IV) + 3,382 € 20,292 €
Ploegbaas A 15,931 € (categorie III) + 1,593 € 17,524 €
Ploegbaas B 16,910 € (categorie IV) + 1,691 € 18,601 €

Toeslag petrochemie

Bedrag vanaf 01/04/2018:  0,613 € / uur (d.i. een stijging van 0,003 € t.o.v. vorig kwartaal)

Vergoeding kost en huisvesting van 1 april 2018 tot 30 juni 2018

Huisvesting = 12,83 €           Kost = 27,01 €                Totaal kost + huisvesting = 39,84 €

Deze vergoedingen zijn gestegen t.o.v. het voorgaande kwartaal.

Studentenarbeid vanaf 01/07/2017

€ 9,190 indien het gaat om een student die geen opleiding bouw volgt.

€ 10,018 indien het gaat om een student die wel een opleiding bouw volgt.

Toepassingsmodaliteiten i.v.m. de uitbetaling van de lonen: 
  • de werkgever is met zijn verplichtingen in orde zodra hij de lonen betaalt welke voorkomen in de conventionele schaal; het toekennen van hogere lonen wordt alleen door de werkgever beoordeeld.
  • wanneer een arbeider van een vorige werkgever een loon had verkregen dat hoger lag dan datgene dat in de conventionele schaal is opgenomen, dan is er voor de nieuwe werkgever geen verplichting datzelfde loon toe te kennen. De aanwerving kan dus altijd geschieden met strikte toepassing van de lonen die in de conventionele schaal zijn opgegeven.
  • zo de werkgever hogere lonen toekent, dan moet de conventionele vastgestelde verhoging toegevoegd worden aan de werkelijk uitbetaalde lonen.

  Barema arbeiders onderworpen aan deeltijdse leerplicht geldig vanaf 01/04/2018

15 jaar 7,589 € 17 jaar 11,805 €
15 jaar en 6 maanden 8,291 € 17 jaar en 6 maanden 13,210 €
16 jaar 8,994 € 18 jaar 14,053 €
16 jaar en 6 maanden 10,399 €

vergoeding voor industriele leerlingen vanaf 01/06/2017

Jongerenleerlingenwezen
Vergoeding voor de eerste maand      Vergoeding voor de volgende maanden
Leeftijd Vergoeding Leeftijd Vergoeding
15 jaar 333,40 15 jaar 500,10
16 jaar 364,70 16 jaar 547,00
17 jaar 395,90 17 jaar 593,80
18 jaar 427,20 18 jaar 640,70
19 jaar 458,40 19 jaar 687,60
20 jaar 489,70 20 jaar 734,50
21 jaar en + 520,90 21 jaar en + 781,30
Bouwleerlingenwezen
Vergoeding voor de eerste maand      Vergoeding voor de volgende maanden
Leeftijd Vergoeding Leeftijd Vergoeding
18 jaar 427,20 18 jaar 640,70
19 jaar 458,40 19 jaar 687,60
20 jaar 489,70 20 jaar 734,50
21 jaar en + 520,90 21 jaar en + 781,30