03 760 15 80 Sint-Niklaas     09 244 45 30 Zwijnaarde

PC 200 – Omzettingsmogelijkheid ecocheques 2018

Ook in juni 2018 hebben uw bedienden van PC 200 recht op ecocheques.

 

Indien u dit jaar ecocheques heeft toegekend, heeft u de mogelijkheid om de ecocheques voor 2017 om te zetten in een gelijkwaardig voordeel. Dit moet gebeuren vóór 31 oktober 2017.

Voor de nieuwe ondernemingen die pas in 2018 de eerste keer ecocheques zouden moeten betalen, moet de omzetting gebeurd zijn vóór 31 mei 2018.

Voorbeelden van gelijkwaardige voordelen zijn een verhoging van de werkgeversbijdrage in de maaltijdcheques (onder bepaalde voorwaarden: dit zal immers enkel mogelijk zijn als de huidige werkgeversbijdrage in de maaltijdcheques minder bedraagt dan 6,91euro), een invoering of verhoging van de patronale bijdrage in de groeps-, hospitalisatie- of invaliditeitsverzekering, …

Hoe dient u deze omzetting te doen?

De modaliteiten voor de omzetting naar een gelijkwaardig voordeel verschillen naargelang er al dan niet een syndicale vertegenwoordiging is binnen uw onderneming.

  • In ondernemingen met een syndicale vertegenwoordiging van de bedienden dient dit te gebeuren via een schriftelijk akkoord met de syndicale vertegenwoordiging.
  • In ondernemingen zonder syndicale vertegenwoordiging van de bedienden dient dit te gebeuren via een voorafgaandelijke informatie door u als werkgever aan de bedienden. Om latere discussies te vermijden is het sterk aan te raden dat u als werkgever dit tijdig schriftelijk kenbaar maakt aan de bedienden, zodat u bij eventuele latere betwisting een bewijs hiervan heeft.

In het geval van omzetting, kan er afgeweken worden van de specifieke regeling van schijven voor de deeltijdse werknemers. Het bedrijfsoverleg kan enkel betrekking hebben op de omzetting van de ecocheques.

Let op! De totale patronale kost van de omgezette voordelen mag niet hoger zijn dan de totale patronale kost van de toepassing van de netto verhoging in schijven zoals voorzien in het stelsel van de ecocheques, alle lasten inbegrepen. Onder alle lasten wordt begrepen: de werkgeversbijdrage aan de RSZ, de specifieke taksen en kosten aan bv. een groepsverzekering.

De gelijkwaardigheid houdt niet in dat hetzelfde netto als bij ecocheques aan de werknemer moet worden gewaarborgd.

Bij gebrek aan tijdige omzetting, blijft de sectorale regeling in verband met de ecocheques van toepassing.

Accuria vzw
17/08/2017