03 760 15 80 Sint-Niklaas     09 244 45 30 Zwijnaarde

PC 200 – Indexatie op 1 januari 2019: + 2,16%

Op 1 januari van elk jaar worden de minimumlonen en de reële lonen van de
bedienden van PC 200 (APCB – Aanvullend Paritair Comité voor de
Bedienden) geïndexeerd op basis van de ontwikkeling van de
gezondheidsindex in het jaar voordien.

Het definitief percentage van de indexaanpassing op 1 januari 2019 bedraagt
2,16%.

Concreet wil dit zeggen dat het loon van wie 2.000 euro bruto verdient, vanaf
januari 2019 zal stijgen tot 2.043,20 euro bruto.

Indien u als werkgever ressorteert onder het PC 200, dan bent u verplicht de
indexering te volgen en zal Accuria vzw deze automatisch toepassen bij de
loonberekening van januari 2019.

Accuria vzw
21/12/2018