03 760 15 80 Sint-Niklaas     09 244 45 30 Zwijnaarde

PC 124 – Vakantiegeld bouwvakarbeiders

De betaling van het vakantiegeld door het Vakantiefonds Bouw aan de arbeiders uit de bouwsector gebeurt enkel nog via bankoverschrijving.
De uitbetaling is voorzien op donderdag 18 juni 2020.

Het Vakantiefonds Bouw vraagt aan de werkgevers hun werknemers ertoe aan te zetten ten spoedigste hun bankrekeningnummer door te geven indien zij dit nog niet hebben gedaan of van rekening zijn veranderd. 

Hoe moet de werknemer te werk gaan?  

Klikken op “Burger” en zich vervolgens aanmelden op “Toegang tot de beveiligde onlinediensten”.

Daarna de instructies volgen om toegang te krijgen tot de applicatie “Mijn vakantierekening”.

De applicatie is eveens toegankelijk via de website van de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie.

OFWEL

 • De bouwvakker kan zijn rekeningnummer ook meedelen via het officiële formulier.

Alle arbeiders kunnen dit formulier bij het Vakantiefonds Bouw aanvragen:

  • e-mailadres: info@vakantiefondsbouw.be
  • telefonisch: 02/529.80.11
  • schriftelijk: Vakantiefonds Bouw
   Munthofstraat 40, 2CD
   1060 Brussel

Het origineel formulier, volledig ingevuld en ondertekend door de werknemer EN ondertekend en afgestempeld door de bank, moet uiterlijk vóór 31 mei 2020 per post worden verzonden aan het Vakantiefonds Bouw, Munthofstraat 40, 2 CD te 1060 Brussel. Opgelet! Zendingen per mail worden niet in aanmerking genomen!

Op www.socialsecurity.be kan men ook een simulatie van het vakantiegeld raadplegen.

Opgelet! Dit zijn voorlopige cijfers! Het bedrag van het vakantiegeld wordt pas definitief bij uitbetaling. Het Vakantiefonds Bouw moet dan wel het bankrekeningnummer kennen.

Zonder bankrekeningnummer kan het vakantiegeld niet uitbetaald worden.

 

Accuria vzw
27/04/2020