03 760 15 80 Sint-Niklaas     09 244 45 30 Zwijnaarde

PC 124 – Uitstel van de verschuldigde betalingen aan de PDOK

In aansluiting op de maatregelen die de regering heeft genomen omwille van de corona-epidemie, onder meer inzake het uitstel van de betaling van de sociale bijdragen, zal de PDOK (Patronale Dienst voor Organisatie en Kontrole van de Bestaanszekerheidsstelsels) de volgende modaliteiten toepassen inzake de betaling van de bijdragen voor het zegelregime voor het 1ste en 2de kwartaal van 2020.

Vooreerst moet het bijzonder karakter van deze bijdragen beklemtoond worden. Het gaat om bijdragen die dienen voor de onmiddellijke en rechtstreekse financiering van loonelementen van de arbeiders uit de bouwnijverheid (PC 124), zijnde de getrouwheidszegels en weerverletzegels. Overeenkomstig de cao worden deze loonvoordelen door de PDOK enkel uitgegeven wanneer de werkgever de bijdragen heeft gestort voor alle kwartalen van het betrokken dienstjaar. Van dit principe kan niet afgeweken worden.

In deze optiek kan de PDOK de volgende betalingsmodaliteiten toestaan:

  • De bijdragen verschuldigd voor het 1ste kwartaal 2020 moeten uiterlijk op 30 juni 2020worden gestort bij de PDOK (bijkomende termijn van 2 maand).
  • De bijdragen verschuldigd voor het 2de kwartaal 2020 moeten uiterlijk op 31 augustus 2020worden gestort bij de PDOK (gelet op de uitgifte van de getrouwheidszegels in september kan hier slechts een bijkomende termijn van 1 maand worden toegestaan).

Deze modaliteiten zijn algemeen van toepassing op de werkgevers PC 124, individueel uitstel vragen is niet nodig.