03 760 15 80 Sint-Niklaas     09 244 45 30 Zwijnaarde

PC 124 – Barema vanaf 1 juli 2018

Basisbarema van toepassing van 1 juli 2018 tot 30 september 2018

Categorie I Categorie I A Categorie II Categorie II A Categorie III Categorie IV
Index

+ 0,075

+ 0,079

 

+ 0,080

 

+ 0,084

 

+ 0,085

 

+ 0,090

 

  14,128 14,829 15,059 15,811 16,016 17,000

Wijziging caterogoieën sinds 01/06/2007

Oude benaming   Oude benaming
I Ongeschoolde II A 1ste geoefende
I A 1ste ongeschoolde III Geschoolde 1ste graad
II Geoefende IV Geschoolde 2de graad

Loonbijslagen van toepassing van 1 juli 2018 tot 30 september 2018

Categorieën Basisuurloon Toeslag Totaal
Meestergast 17,000 € (categorie IV) + 3,400 € 20,400 €
Ploegbaas A 16,016 € (categorie III) + 1,602 € 17,618 €
Ploegbaas B 17,000 € (categorie IV) + 1,700 € 18,700 €

Toeslag petrochemie

Bedrag vanaf 01/07/2018:  0,616 € / uur (d.i. een stijging van 0,003 € t.o.v. vorig kwartaal)

Vergoeding kost en huisvesting van 1 juli 2018 tot 30 september 2018

Huisvesting = 12,89 €           Kost = 27,16 €                Totaal kost + huisvesting = 40,05 €
Deze vergoedingen zijn gestegen t.o.v. het voorgaande kwartaal.

Studentenarbeid vanaf 01/07/2018

€  9,320 indien het gaat om een student die geen opleiding bouw volgt.

€  10,160 indien het gaat om een student die wel een opleiding bouw volgt.

 Toepassingsmodaliteiten i.v.m. de uitbetaling van de lonen: 
  • de werkgever is met zijn verplichtingen in orde zodra hij de lonen betaalt welke voorkomen in de conventionele schaal; het toekennen van hogere lonen wordt alleen door de werkgever beoordeeld.
  • wanneer een arbeider van een vorige werkgever een loon had verkregen dat hoger lag dan datgene dat in de conventionele schaal is opgenomen, dan is er voor de nieuwe werkgever geen verplichting datzelfde loon toe te kennen. De aanwerving kan dus altijd geschieden met strikte toepassing van de lonen die in de conventionele schaal zijn opgegeven.
  • zo de werkgever hogere lonen toekent, dan moet de conventionele vastgestelde verhoging toegevoegd worden aan de werkelijk uitbetaalde lonen.

  Barema arbeiders onderworpen aan deeltijdse leerplicht geldig vanaf 01/07/2018

15 jaar 7,629 € 17 jaar 11,868 €
15 jaar en 6 maanden 8,336 € 17 jaar en 6 maanden 13,280 €
16 jaar 9,042 € 18 jaar 14,128 €
16 jaar en 6 maanden 10,455 €

 Vergoeding voor industriële leerlingen vanaf 01/06/2017

Jongerenleerlingenwezen
Vergoeding voor de eerste maand
  Vergoeding voor de volgende maanden
Leeftijd
Vergoeding
Leeftijd
Vergoeding

15 jaar

333,40

15 jaar

500,10

16 jaar

364,70

16 jaar

547,00

17 jaar

395,90

17 jaar

593,80

18 jaar

427,20

18 jaar

640,70

19 jaar

458,40

19 jaar

687,60

20 jaar

489,70

20 jaar

734,50

21 jaar en +

520,90

21 jaar en +

781,30

Bouwleerlingenwezen
Vergoeding voor de eerste maand
     Vergoeding voor de volgende maanden
Leeftijd
Vergoeding
Leeftijd
Vergoeding

18 jaar

427,20

18 jaar

640,70

19 jaar

458,40

19 jaar

687,60

20 jaar

489,70

20 jaar

734,50

21 jaar en +

520,90

21 jaar en +

781,30