03 760 15 80 Sint-Niklaas     09 244 45 30 Zwijnaarde

PC 124 – Barema vanaf 1 januari 2020

De lonen van de bouwvakkers wijzigen niet op 1 januari 2020

Basisbarema van toepassing van
1 januari 2020 tot 31 maart 2020

Categorie I

Categorie I A

Categorie II

Categorie II A

Categorie III

Categorie IV

Index + 0,017 + 0,018 + 0,018 + 0,019 + 0,019 + 0,021
 

14,590

15,314

15,552

16,328

16,540

17,557

Wijziging categorieën sinds 01/06/2007

Oude benaming   Oude benaming
I Ongeschoolde II A 1ste geoefende
I A 1ste ongeschoolde III Geschoolde 1ste graad
II Geoefende IV Geschoolde 2de graad

Loonbijslagen van toepassing van
1 januari 2020 tot 31 maart 2020

Categorieën

Basisuurloon

Toeslag

Totaal

Meestergast

 € 17,557 (categorie IV)

+ € 3,511

€ 21,068

Ploegbaas A

€ 16,540 (categorie III)

+ € 1,654

€ 18,194

Ploegbaas B

€ 17,557 (categorie IV)

+ € 1,756

€ 19,313

Toeslag petrochemie

Bedrag vanaf 01/01/2020:  0,629 € / uur

Dit bedrag is niet gewijzigd t.o.v. het voorgaande kwartaal.

Vergoeding kost en huisvesting van
1 januari 2020 tot 31 maart 2020

Huisvesting = € 13,15            Kost = € 27,81
Totaal kost + huisvesting = € 40,96

Deze vergoedingen zijn gelijk gebleven t.o.v. het voorgaande kwartaal.

Studentenarbeid vanaf 01/07/2019

€ 9,509  indien het gaat om een student die geen opleiding bouw volgt.

€ 10,366  indien het gaat om een student die wel een opleiding bouw volgt.

 Toepassingsmodaliteiten i.v.m. de uitbetaling van de lonen
  • de werkgever is met zijn verplichtingen in orde zodra hij de lonen betaalt welke voorkomen in de conventionele schaal; het toekennen van hogere lonen wordt alleen door de werkgever beoordeeld.
  • wanneer een arbeider van een vorige werkgever een loon had verkregen dat hoger lag dan datgene dat in de conventionele schaal is opgenomen, dan is er voor de nieuwe werkgever geen verplichting datzelfde loon toe te kennen. De aanwerving kan dus altijd geschieden met strikte toepassing van de lonen die in de conventionele schaal zijn opgegeven.
  • zo de werkgever hogere lonen toekent, dan moet de conventionele vastgestelde verhoging toegevoegd worden aan de werkelijk uitbetaalde lonen.

Barema arbeiders onderworpen aan deeltijdse
leerplicht geldig vanaf 1 oktober 2019

15 jaar

€ 7,879

17 jaar

€ 12,256

15 jaar en 6 maanden

€ 8,608

17 jaar en 6 maanden

€ 13,715

16 jaar

€ 9,338

18 jaar

€ 14,590

16 jaar en 6 maanden

€ 10,797

Vergoeding voor industriële leerlingen vanaf
01/09/2018

Jongerenleerlingenwezen
Vergoeding voor de eerste maand
Vergoeding voor de volgende maanden
Leeftijd
Vergoeding
Leeftijd
Vergoeding

15 jaar

340,10

15 jaar

510,10

16 jaar

371,90

16 jaar

557,90

17 jaar

403,80

17 jaar

605,70

18 jaar

435,70

18 jaar

653,50

19 jaar

467,60

19 jaar

701,30

20 jaar

499,40

20 jaar

749,10

21 jaar en +

531,30

21 jaar en +

797,00

Bouwleerlingenwezen
Vergoeding voor de eerste maand
     Vergoeding voor de volgende maanden
Leeftijd
Vergoeding
Leeftijd
Vergoeding

18 jaar

435,70

18 jaar

653,50

19 jaar

467,60

19 jaar

701,30

20 jaar

499,40

20 jaar

749,10

21 jaar en +

531,30

21 jaar en +

797,00

 

Accuria vzw
17/12/2019