03 760 15 80 Sint-Niklaas     09 244 45 30 Zwijnaarde

PC 124 – Barema vanaf 1 januari 2019

De lonen van de bouwvakkers stijgen op 1 januari 2019.

Basisbarema van toepassing van 1 januari 2019 tot 31 maart 2019

Categorie I

Categorie I A

Categorie II

Categorie II A

Categorie III

Categorie IV

Index

+ 0,087

+ 0,091

+ 0,093

+ 0,098

+ 0,099

+ 0,105

 

14,276

14,984

15,217

15,977

16,184

17,178

             

Wijziging categorieën sinds 01/06/2007

Oude benaming   Oude benaming
I Ongeschoolde II A 1ste geoefende
I A 1ste ongeschoolde III Geschoolde 1ste graad
II Geoefende IV Geschoolde 2de graad

Loonbijslagen van toepassing van 1 januari 2019 tot 31 maart 2019

Categorieën

Basisuurloon

Toeslag

Totaal

Meestergast

17,178 € (categorie IV)

+ 3,436 €

20,614 €

Ploegbaas A

16,184 € (categorie III)

+ 1,618 €

17,802 €

Ploegbaas B

17,178 € (categorie IV)

+ 1,718 €

18,896 €

Toeslag petrochemie

Bedrag vanaf 01/01/2019:  0,623 € / uur (d.i. een stijging van 0,004 € t.o.v. vorig kwartaal)

Vergoeding kost en huisvesting van 1 januari 2019 tot 31 maart 2019

Huisvesting = 13,01 €           Kost = 27,46 €                Totaal kost + huisvesting = 40,47 €

Deze vergoedingen zijn gestegen t.o.v. het voorgaande kwartaal.

Studentenarbeid vanaf 01/07/2018

9,320 € indien het gaat om een student die geen opleiding bouw volgt.

10,160 € indien het gaat om een student die wel een opleiding bouw volgt.

 Toepassingsmodaliteiten i.v.m. de uitbetaling van de lonen
  •   de werkgever is met zijn verplichtingen in orde zodra hij de lonen betaalt welke voorkomen in de conventionele schaal; het toekennen van hogere lonen wordt alleen door de werkgever beoordeeld.
  • wanneer een arbeider van een vorige werkgever een loon had verkregen dat hoger lag dan datgene dat in de conventionele schaal is opgenomen, dan is er voor de nieuwe werkgever geen verplichting datzelfde loon toe te kennen. De aanwerving kan dus altijd geschieden met strikte toepassing van de lonen die in de conventionele schaal zijn opgegeven.
  • zo de werkgever hogere lonen toekent, dan moet de conventionele vastgestelde verhoging toegevoegd worden aan de werkelijk uitbetaalde lonen.

  Barema arbeiders onderworpen aan deeltijdse leerplicht geldig vanaf 01/01/2019

15 jaar 7,709 € 17 jaar 11,992 €
15 jaar en 6 maanden 8,423 € 17 jaar en 6 maanden 13,419 €
16 jaar 9,137 € 18 jaar 14,276 €
16 jaar en 6 maanden 10,564 €

 Vergoeding voor industriële leerlingen vanaf 01/09/2018

Jongerenleerlingenwezen
Vergoeding voor de eerste maand
Vergoeding voor de volgende maanden
Leeftijd
Vergoeding
Leeftijd
Vergoeding

15 jaar

340,10

15 jaar

510,10

16 jaar

371,90

16 jaar

557,90

17 jaar

403,80

17 jaar

605,70

18 jaar

435,70

18 jaar

653,50

19 jaar

467,60

19 jaar

701,30

20 jaar

499,40

20 jaar

749,10

21 jaar en +

531,30

21 jaar en +

797,00

Bouwleerlingenwezen
Vergoeding voor de eerste maand
     Vergoeding voor de volgende maanden
Leeftijd
Vergoeding
Leeftijd
Vergoeding

18 jaar

435,70

18 jaar

653,50

19 jaar

467,60

19 jaar

701,30

20 jaar

499,40

20 jaar

749,10

21 jaar en +

531,30

21 jaar en +

797,00