03 760 15 80 Sint-Niklaas     09 244 45 30 Zwijnaarde

PC 124 – Barema vanaf 1 april 2020

De lonen van de bouwvakkers stijgen op 1 april 2020.

BASISBAREMA VAN TOEPASSING VAN 1 APRIL 2020 TOT 30 JUNI 2020

Categorie I

Categorie I A

Categorie II

Categorie II A

Categorie III

Categorie IV

Index

+ 0,044

+ 0,047

+ 0,047

+ 0,050

+ 0,050

+ 0,053

 

14,634

15,361

15,599

16,378

16,590

17,610

WIJZIGING CATEGORIEËN sinds 01/06/2007

Oude benaming

 

Oude benaming

I

Ongeschoolde

II A

1ste geoefende

I A

1ste ongeschoolde

III

Geschoolde 1ste graad

II

Geoefende

IV

Geschoolde 2de graad


LOONBIJSLAGEN VAN TOEPASSING VAN 1 APRIL 2020 TOT 30 JUNI 2020

Categorieën

Basisuurloon

Toeslag

Totaal

Meestergast

€ 17,610 (categorie IV)

+ € 3,522

€ 21,132

Ploegbaas A

€ 16,590 (categorie III)

+ € 1,659

€ 18,249

Ploegbaas B

€ 17,610  (categorie IV)

+ € 1,761

€ 19,371

TOESLAG PETROCHEMIE

Bedrag vanaf 01/04/2020:  0,631 € / uur (d.i. een stijging van 0,002 € t.o.v. vorig kwartaal)

VERGOEDING KOST EN HUISVESTING VAN 1 APRIL 2020 TOT 30 JUNI 2020

Huisvesting = 13,28 €            Kost = 27,81 €                 Totaal kost + huisvesting = 41,09 €

Deze vergoedingen zijn gestegen t.o.v. het voorgaande kwartaal.
Enkel de vergoeding voor de kost is gelijk gebleven.


STUDENTENARBEID VANAF 01/07/2019

9,509 € indien het gaat om een student die geen opleiding bouw volgt.

10,366 € indien het gaat om een student die wel een opleiding bouw volgt. 

Toepassingsmodaliteiten i.v.m. de uitbetaling van de lonen: 

de werkgever is met zijn verplichtingen in orde zodra hij de lonen betaalt welke voorkomen in de conventionele schaal; het toekennen van hogere lonen wordt alleen door de werkgever beoordeeld.

wanneer een arbeider van een vorige werkgever een loon had verkregen dat hoger lag dan datgene dat in de conventionele schaal is opgenomen, dan is er voor de nieuwe werkgever geen verplichting datzelfde loon toe te kennen. De aanwerving kan dus altijd geschieden met strikte toepassing van de lonen die in de conventionele schaal zijn opgegeven.

zo de werkgever hogere lonen toekent, dan moet de conventionele vastgestelde verhoging toegevoegd worden aan de werkelijk uitbetaalde lonen. 

  BAREMA ARBEIDERS ONDERWORPEN AAN DEELTIJDSE LEERPLICHT 

  GELDIG VANAF 01/04/2020

15 jaar

€ 7,902

17 jaar

€12,293

15 jaar en 6 maanden

€ 8,634

17 jaar en 6 maanden

€ 13,756

16 jaar

€ 9,366

18 jaar

€14,634

16 jaar en 6 maanden

€ 10,829

Accuria vzw
27/03/2020