03 760 15 80 Sint-Niklaas     09 244 45 30 Zwijnaarde

PC 124 – Barema vanaf 01 juli 2020

Vanaf 1 juli 2020 bedraagt het minimumloon 10,473 euro voor studenten die een opleiding bouw volgen en 9,607 euro voor de overige studenten.

BASISBAREMA VAN TOEPASSING VAN 1 JULI 2020 TOT 30 SEPTEMBER 2020

Categorie I

Categorie I A

Categorie II

Categorie II A

Categorie III

Categorie IV

Index

+ 0,088

+ 0,092

+ 0,094

+ 0,099

+ 0,100

+ 0,106

 

14,722

15,453

15,693

16,477

16,690

17,716

WIJZIGING CATEGORIEËN SINDS 01/06/2007 

Oude benaming

 

Oude benaming

I

Ongeschoolde

II A

1ste geoefende

I A

1ste ongeschoolde

III

Geschoolde 1ste graad

II

Geoefende

IV

Geschoolde 2de graad

LOONBIJSLAGEN VAN TOEPASSING VAN 1 JULI 2020 TOT 30 SEPTEMBER 2020

Categorieën

Basisuurloon

Toeslag

Totaal

Meestergast

€ 17,716 (categorie IV)

+ € 3,543

€ 21,259

Ploegbaas A

€ 16,690 (categorie III)

+ € 1,669

€ 18,359

Ploegbaas B

€ 17,716  (categorie IV)

+ € 1,772

€ 19,488

TOESLAG PETROCHEMIE

Bedrag vanaf 01/07/2020: 0,635 € / uur (d.i. een stijging van 0,004 € t.o.v. vorig kwartaal)

VERGOEDING KOST EN HUISVESTING VAN 1 JULI 2020 TOT 30 SEPTEMBER 2020

Huisvesting = 13,36 € Kost = 27,97 € Totaal kost + huisvesting = 41,33 €

Deze vergoedingen zijn gestegen t.o.v. het voorgaande kwartaal.

STUDENTENARBEID VANAF 01/07/2020

€9,607 indien het gaat om een student die geen opleiding bouw volgt. € 10,473 indien het gaat om een student die wel een opleiding bouw volgt.

Toepassingsmodaliteiten i.v.m. de uitbetaling van de lonen:

– de werkgever is met zijn verplichtingen in orde zodra hij de lonen betaalt welke voorkomen in de conventionele schaal; het toekennen van hogere lonen wordt alleen door de werkgever beoordeeld.

– wanneer een arbeider van een vorige werkgever een loon had verkregen dat hoger lag dan datgene dat in de conventionele schaal is opgenomen, dan is er voor de nieuwe werkgever geen verplichting datzelfde loon toe te kennen. De aanwerving kan dus altijd geschieden met strikte toepassing van de lonen die in de conventionele schaal zijn opgegeven.

– zo de werkgever hogere lonen toekent, dan moet de conventionele vastgestelde verhoging toegevoegd worden aan de werkelijk uitbetaalde lonen.

BAREMA ARBEIDERS ONDERWORPEN AAN DEELTIJDSE LEERPLICHT GELDIG VANAF 01/07/2020

15 jaar

€ 7,950

17 jaar

€12,366

15 jaar en 6 maanden

€ 8,686

17 jaar en 6 maanden

€ 13,839

16 jaar

€ 9,422

18 jaar

€14,722

16 jaar en 6 maanden

€ 10,894

 

 

 

 

 

 

 

Accuria vzw
25/06/2020