03 760 15 80 Sint-Niklaas     09 244 45 30 Zwijnaarde

Opgelet! Flashactie in de bouwsector in de week van 24 tot en met 30 september 2018

Op verschillende plaatsen in het land zullen de sociaal inspecteurs van de RVA voor het eerst een “flashcontrole tijdelijke werkloosheid” in de bouwsector organiseren. De flashcontroles zullen plaatsvinden in de week van 24 tot en met 30 september 2018.

Met deze controle wil de RVA de betrokken partijen informeren over de geldende sociale wetten. Indien er tijdens deze controle een onregelmatigheid zou vastgesteld worden, zullen de inspecteurs helpen een gepaste oplossing te vinden. Dit houdt echter niet in dat wanneer er sprake zou zijn van een manifeste inbreuk of een wederkerende overtreding er niet gesanctioneerd zal worden.

Bij een controle heeft de sociaal inspecteur bovendien steeds het recht om alle documenten op te vragen die noodzakelijk zijn voor een onderzoek.

Er bestaat geen zekerheid of uw onderneming al dan niet gecontroleerd zal worden, maar wij wensen u er wel op te wijzen dat er een reële kans bestaat.

Hoe kan u zich voorbereiden?

De RVA heeft een checklist opgesteld waarbij u als werkgever kan nagaan of u in orde bent met de bestaande regelgeving. De checklist bevat een overzicht van de punten waarop de sociaal controleurs van de RVA zullen controleren.

U kan de checklist via onderstaande link raadplegen:

http://www.rva.be/sites/default/files/assets/20180910_ChecklistContruction_NL.pdf

De checklist is echter niet-limitatief, dit betekent dat de sociaal inspecteur het recht heeft om nog andere documenten op te vragen.