03 760 15 80 Sint-Niklaas     09 244 45 30 Zwijnaarde

Officient

Bewaart u uw personeelsdossiers nog in een kast vol mappen en archiefdozen?
Houdt u de vakantiedagen bij in een zelfontworpen Excelfile?
Hangt er een grote kalender in uw kantoor waarop u alle afwezigheden noteert?
Brengt u via mail de verschillende diensten op de hoogte van de afwezigheden van hun collega’s?

De personeelsadministratie is vaak een verzameling van documenten en informatie die op verschillende plaatsen bewaard wordt.

Wilt u de personeelsadministratie efficiënter, sneller en transparanter aanpakken?

Met Officient is dit mogelijk.

Officient is een hr-platform dat de personeelsadministratie van kmo’s vereenvoudigt en digitaliseert.

In 1 tool beheert u alle personeelsgegevens, afwezigheden, documenten, contracten en nog zoveel meer.

Wat voorziet Officient?
  • een overzicht van alle medewerkers en al hun gegevens
  • een overzicht van alle bedrijfsbezittingen (pc, firmawagen, gsm …)
  • de aanmaak van contracten via templates, mogelijkheid tot digitale ondertekening van de werknemer via de werknemersomgeving
  • de aanmaak van allerlei documenten via templates
  • de registratie van prestaties en verlofaanvragen via de kalender
  • inzicht in het ziekteverzuim en loonkost per personeelslid
  • een selfserviceomgeving waar de werknemer zijn gegevens beheert, zelf verlof aanvraagt, documenten uploadt, zijn contract tekent, zijn ziektebriefje oplaadt …
  • de opmaak van een organigram waarin alle personeelsleden verwerkt zijn
  • wekelijkse automatische mails naar teamleden met de geplande afwezigheden, verjaardagen, gegevens van nieuwe werknemers die starten
Wat is de link tussen Accuria en Officient?

Officient synchroniseert de personeelsgegevens die Accuria bezit.
Op deze manier heeft u steeds een correct overzicht.

      Officient is een nieuwe tool die u heel veel tijd bespaart, waardoor u zich kan focussen op wat voor u echt belangrijk is.

 

 

Interesse om te starten met Officient?

Contact us