Nieuws

Uitbreiding van de flexi-jobs

Het systeem van de flexi-jobs bestaat al langer in de horecasector. Omdat er in sommige andere sectoren ook behoefte is aan deze flexibele vorm van werken, wordt het systeem vanaf 1 januari 2018 uitgebreid naar de volgende sectoren: PC 118.03: het paritair subcomité voor de bakkerijen, banketbakkerijen en consumptiesalons bij een banketbakkerij; PC 119: het […]

Welke sectoren mogen zich in 2018 verwachten aan controles op de sociale wetgeving?

De inspectie Toezicht op de Sociale wetten heeft aangekondigd in welke sectoren in 2018 flitscontroles zullen gebeuren. Deze aangekondigde controles op de naleving van de sociale wetgeving hebben als doel de overtreders ervan bewust maken dat het risico om op inbreuken te worden betrapt reëel is. Die bewustwording moet op termijn leiden tot een mentaliteits- […]

Voordelen van alle aard: forfaits voor gratis verwarming en elektriciteit

Wanneer een werkgever de kosten van verwarming en elektriciteit van zijn werknemers ten laste neemt, ontstaat er een voordeel van alle aard. Het bedrag van dit voordeel wordt forfaitair vastgesteld. Ingevolge de jaarlijkse indexatie gelden vanaf 1 januari 2018 de volgende forfaitaire bedragen: verwarming leidinggevend personeel en bedrijfsleiders: 1.990 euro per jaar anderen: 900 euro […]

Nieuwe grenzen voor loonbeslag vanaf 1 januari 2018

De grensbedragen voor loonbeslag of loonoverdracht worden elk jaar aangepast aan de index. Op 27 december 2017 werden de geïndexeerde bedragen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Voor de bedragen uitgekeerd ter uitvoering van een arbeidsovereenkomst, een leerovereenkomst, een statuut, een abonnement, alsook bedragen uitgekeerd aan personen die tegen loon onder het gezag van een andere […]

Uw werknemer krijgt een ski-ongeval: heeft hij recht op gewaarborgd loon?

In deze tijd van het jaar vertrekken veel Belgen voor een skivakantie naar de sneeuw.  Maar wat als één van uw werknemers arbeidsongeschikt wordt ten gevolge van een ski- ongeval? De uitvoering van de arbeidsovereenkomst wordt geschorst indien een werknemer zijn werk niet kan verrichten wegens ziekte of ongeval. Als werkgever bent u gedurende een […]