Nieuws

Wijziging datum aangekondige controles garagesector en carwashes

Begin dit jaar lieten wij u reeds weten in welke sectoren er in 2018 flitscontroles zullen gebeuren. Er werd gemeld dat de garages en de carwashes op 18 mei 2018 een sociale controle kunnen verwachten. Deze datum werd echter verschoven naar 15 juni 2018. De overige data blijven ongewijzigd. Accuria vzw 05/04/2018  

Belangrijke wijzigingen aan de progressieve werkhervatting

Beperking duurtijd progressieve werkhervatting De duurtijd tijdens dewelke een werknemer van de adviserend geneesheer van het ziekenfonds de toelating kan krijgen voor een gedeeltelijke werkhervatting wordt vanaf 1 april 2018 beperkt tot twee jaar. Vóór 1 april 2019 stelt de adviserend geneesheer van het ziekenfonds een einde aan elke nog lopende toelating die vóór 1 […]

Nieuwe winstpremie

Sinds 2001 kan een werkgever zijn werknemers laten deelnemen in de winst of het kapitaal van de onderneming. Omdat dit systeem weinig succes kent, voert de regering een nieuwe winstpremie in waardoor de werkgever op een (para)fiscaal vriendelijke manier een deel van de winst van de onderneming in de vorm van een bonus kan toekennen […]

Overschakeling naar het zomeruur van 24 maart op 25 maart 2018

In de nacht van zaterdag 24 op zondag 25 maart 2018 schakelen we weer over op het zomeruur. De klok wordt een uurtje vooruitgezet en 2 uur ’s nachts wordt dan 3 uur. Dit kan gevolgen hebben voor uw werknemers die tijdens deze nacht moeten werken. Het makkelijkst is natuurlijk om dezelfde ploegen in te […]

Flitscontroles op vrijdag 23 maart 2018 in de metaal- en technologiesector

Op initiatief van de Staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale fraude Philippe De Backer zullen de inspectiediensten op vrijdag 23 maart 2018 nationale flitscontroles uitvoeren in de metaal- en technologiesector. Deze flitscontroles kaderen in de strijd tegen de sociale fraude en sociale dumping. Het doel is om ondernemingen die de sociale reglementering overtreden en […]

Na fiscus stelt ook rsz speed pedelec gelijk met gewone fiets

Eind vorig jaar heeft de fiscus zijn toepassingsgebied van het begrip ‘fiets’ uitgebreid naar ‘een rijwiel of een speed pedelec’. Dit houdt in dat speed pedelecs, tweewielers met trapondersteuning die snelheden kunnen halen tot 45 kilometer per uur, voor de fiscus gelijkgesteld zijn met de gewone fiets en dat zij dezelfde fiscale voordelen genieten die […]

Jaarlijkse meldingsplicht van individuele pensioentoezeggingen aan FSMA

De wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen (WAP) legt aan de werkgevers de verplichting op om jaarlijks, per categorie van werknemers, het aantal individuele pensioentoezeggingen mee te delen aan de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Ook het bewijs dat er in de onderneming voor alle werknemers een aanvullende pensioenregeling bestaat, […]

Werkt u met variabele deeltijdse uurroosters? Pas uw arbeidsreglement dan tijdig aan!

De wet werkbaar en wendbaar werk heeft enkele verplichtingen die gelden bij deeltijdse arbeid vereenvoudigd. Zo was het vóór de wet nog verplicht om alle mogelijke deeltijdse uurroosters in het arbeidsreglement op te nemen. Sinds 1 oktober 2017 is deze verplichting weggevallen. Wanneer u een werknemer tewerkstelt met een vast deeltijds uurrooster is het niet […]

Jaarverslag interne preventiedienst (2017) vóór 1 april 2018

In het kader van het welzijn van de werknemers op het werk dient elke werkgever te beschikken over een interne dienst voor preventie en bescherming op het werk. Deze dienst moet tenminste bestaan uit een preventieadviseur die gekozen wordt uit de personeelsleden. In ondernemingen met minder dan 20 werknemers kan de werkgever zelf de functie […]

Verhoging vrijwillige overuren horeca

In het Belgisch Staatsblad is recent de Wet houdende diverse bepalingen inzake werk verschenen. Eén van de maatregelen in deze wet, is de verhoging van de vrijwillige overuren van 100 naar 360 voor werkgevers in de horecasector die werken met een geregistreerd kassasysteem (hierna GKS). Sinds 1 december 2015 kan een voltijdse werknemer in de […]

Responsabiliseringsbijdrage bij niet-naleving voorrangsregels deeltijdse werknemers

Door de invoering van een responsabiliseringsbijdrage wil de regering de werkgevers aansporen om het beschikbare werk in de onderneming bij voorrang toe te kennen aan deeltijdse werknemers met behoud van rechten die een inkomensgarantie-uitkering genieten. De werkgever zal een responsabiliseringsbijdrage moeten betalen indien hij een vacante betrekking niet toekent aan de betrokken deeltijdse werknemer die […]