Nieuws

Voordelen van alle aard: forfaits voor gratis verwarming en elektriciteit

Wanneer een werkgever de kosten van verwarming en elektriciteit van zijn werknemers ten laste neemt, ontstaat er een voordeel van alle aard. Het bedrag van dit voordeel wordt forfaitair vastgesteld. Ingevolge de jaarlijkse indexatie gelden vanaf 1 januari 2018 de volgende forfaitaire bedragen: verwarming leidinggevend personeel en bedrijfsleiders: 1.990 euro per jaar anderen: 900 euro […]

Nieuwe grenzen voor loonbeslag vanaf 1 januari 2018

De grensbedragen voor loonbeslag of loonoverdracht worden elk jaar aangepast aan de index. Op 27 december 2017 werden de geïndexeerde bedragen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Voor de bedragen uitgekeerd ter uitvoering van een arbeidsovereenkomst, een leerovereenkomst, een statuut, een abonnement, alsook bedragen uitgekeerd aan personen die tegen loon onder het gezag van een andere […]

Uw werknemer krijgt een ski-ongeval: heeft hij recht op gewaarborgd loon?

In deze tijd van het jaar vertrekken veel Belgen voor een skivakantie naar de sneeuw.  Maar wat als één van uw werknemers arbeidsongeschikt wordt ten gevolge van een ski- ongeval? De uitvoering van de arbeidsovereenkomst wordt geschorst indien een werknemer zijn werk niet kan verrichten wegens ziekte of ongeval. Als werkgever bent u gedurende een […]