Nieuws

Vakbondsactie op 14 december 2018

Op vrijdag 14 december 2018 organiseert het gemeenschappelijk vakbondsfront een nationale actiedag tegen het eindeloopbaanbeleid van de regering (pensioenen, SWT, landingsbanen) en voor een volwaardig interprofessioneel akkoord met mogelijkheid tot verhoging van de brutolonen in de sectoren. […]

Welke verplichtingen heeft uw werknemer wanneer hij ziek is?

Welke verplichtingen heeft de werknemer wanneer hij ziek is? Wij zetten dit even kort op een rij. 1. Verwittiging  In de eerste plaats moet de werknemer u onmiddellijk op de hoogte stellen van zijn arbeidsongeschiktheid. Het begrip “onmiddellijk” wordt niet omschreven in de wetgeving.  Algemeen wordt aangenomen dat hij u op de eerste dag van […]