Nieuws

Groep van tien bereikt ontwerp van IPA 2019-2020

Op dinsdag 26 februari 2019 bereikten de sociale partners in de Groep van Tien een ontwerp van interprofessioneel akkoord (IPA). In een interprofessioneel akkoord (IPA) worden de regels vastgelegd waaraan de sociale partners in de privésector zich moeten houden bij hun onderhandelingen. […]