Nieuws

Groep van tien bereikt ontwerp van IPA 2019-2020

Op dinsdag 26 februari 2019 bereikten de sociale partners in de Groep van Tien een ontwerp van interprofessioneel akkoord (IPA). In een interprofessioneel akkoord (IPA) worden de regels vastgelegd waaraan de sociale partners in de privésector zich moeten houden bij hun onderhandelingen. […]

Aan welke flitscontroles mag u zich in 2019 verwachten?

In het Actieplan Sociale Fraudebestrijding voor het jaar 2019 van de SIOD (Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst) kunnen we lezen dat de SIOD dit jaar opnieuw een aantal flitscontroles in fraudegevoelige sectoren zal organiseren. […]

Nationale stakingsdag op 13 februari 2019

Het gemeenschappelijk vakbondsfront heeft een nationale stakingsdag op 13 februari 2019 aangekondigd. Deze actie staat in het teken van de volgende thema’s: verbetering van de lonen, sociale uitkeringen en […]

Vermijd laattijdige DIMONA-aangiften!

De DIMONA is het elektronische bericht waarmee de werkgever verplicht elke indiensttreding en uitdiensttreding van een werknemer bij de RSZ dient aan te geven. […]