Nieuws

Vakbondsactie op 14 december 2018

Op vrijdag 14 december 2018 organiseert het gemeenschappelijk vakbondsfront een nationale actiedag tegen het eindeloopbaanbeleid van de regering (pensioenen, SWT, landingsbanen) en voor een volwaardig interprofessioneel akkoord met mogelijkheid tot verhoging van de brutolonen in de sectoren. […]

Welke verplichtingen heeft uw werknemer wanneer hij ziek is?

Welke verplichtingen heeft de werknemer wanneer hij ziek is? Wij zetten dit even kort op een rij. 1. Verwittiging  In de eerste plaats moet de werknemer u onmiddellijk op de hoogte stellen van zijn arbeidsongeschiktheid. Het begrip “onmiddellijk” wordt niet omschreven in de wetgeving.  Algemeen wordt aangenomen dat hij u op de eerste dag van […]

De vervanging van de feestdagen in 2019

De 10 wettelijke feestdagen in 2019 zijn: Nieuwjaar dinsdag 1 januari 2019 Paasmaandag maandag 22 april 2019 Feest van de Arbeid woensdag 1 mei 2019 O.L.H. Hemelvaart donderdag 30 mei 2019 […]

Einde van de papieren ecocheques in zicht?

Op dit ogenblik kan u kiezen of u ecocheques in papieren dan wel elektronische vorm ter beschikking stelt van uw werknemers. Als het van de Nationale Arbeidsraad afhangt, verdwijnen de papieren ecocheques tegen 1 januari 2021. […]

Omschakeling van zomeruur naar winteruur

In de nacht van zaterdag 27 oktober 2018 op zondag 28 oktober 2018 schakelen we weer over naar het winteruur. Dit betekent dat we om 3 uur ’s nachts de klok moeten terugzetten naar 2 uur ’s nachts. Wat betekent dit voor de werknemers die tijdens deze weekendnacht aan het werk zijn? Cao nr. 30 […]

Politiek verlof: waar dient u rekening mee te houden?

Op 14 oktober 2018 zullen we met z’n allen naar de stembus trekken om nieuwe gemeente- en provincieraden te kiezen. Misschien wordt uw werknemer één van de verkozenen. Dan is het mogelijk dat de werknemer u politiek verlof komt vragen. Wat houdt dit juist in? Tijdens het politiek verlof hebben de werknemers die een politiek […]

Open Bedrijvendag op 7 oktober 2018

Op zondag 7 oktober 2018 zal Open Bedrijvendag weer plaatsvinden. Deze dag geeft u de gelegenheid om uw bedrijf in de kijker te zetten. Indien u daarvoor hulp nodig heeft van uw personeel, moet u rekening houden met de regels van zondagsarbeid, overuren en inhaalrust. Zondagsarbeid In principe is het verboden om werknemers op zondag […]