Nieuws

Studentenarbeid: enkele aandachtspunten

De zomermaanden komen weer dichterbij. Misschien neemt u wel studenten in dienst om bijvoorbeeld de afwezigheid van uw vaste medewerkers op te vangen of omwille van een piekperiode? […]

Loonbonus: verhoging fiscale basisbedrag met 1 euro

Werkgevers kunnen al geruime tijd een loonbonus of een zgn. niet-recurrent resultaatsgebonden voordeel in het kader van cao nr. 90 toekennen aan hun werknemers wanneer vooraf bepaalde collectieve doelstellingen behaald worden. […]