Nieuws

Lagere starterslonen jongeren mogelijk vanaf 1 juli 2018

De werkloosheid onder de jongeren staat nog steeds op een veel te hoog peil. Daarom wil de regering de werkgelegenheidskansen voor jongeren verhogen door werkgevers toe te laten jongeren zonder werkervaring aan te werven aan een brutoloon dat lager ligt dan de actueel geldende minimumlonen, zonder dat dit moet leiden tot een daling van het […]

Zondagsarbeid voor jeugdige werknemers in de distributiesector mogelijk

Jeugdige werknemers zijn minderjarige werknemers van 15 jaar en ouder die niet meer onderworpen zijn aan de voltijdse leerplicht. Voor deze jeugdige werknemers bestaat er een principieel verbod op zondagsarbeid, tenzij het gaat om een tewerkstelling bij overmachtsituaties of indien een K.B. voor bepaalde bedrijfstakken, bedrijven of beroepen, voor het uitvoeren van bepaalde werken of […]

Vakbondsactie op 16 mei 2018

Op woensdag 16 mei 2018 organiseren de drie vakbonden ABVV, ACV en ACLVB een manifestatie in Brussel rond het thema “pensioenen”. Het is dan ook mogelijk dat een aantal van uw werknemers te laat op het werk zullen aankomen of zelfs helemaal niet op het werk geraken. De vakbonden beschouwen 16 mei 2018 als een […]

Lastenverlaging ploegenarbeid werken in onroerende staat

Op 30 maart 2018 werd de wet betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie, ook wel eens de Relancewet genoemd, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De Relancewet voorziet een uitbreiding van de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor  ploegenarbeid op werven (werken in onroerende staat). Concreet wordt de werkgever vrijgesteld van […]

PC124 – Vakantiegeld arbeiders bouw

De betaling van het vakantiegeld door het Vakantiefonds Bouw aan de arbeiders uit de bouwsector gebeurt enkel nog via overschrijving. De uitbetaling is voorzien op donderdag 21 juni 2018. Het Vakantiefonds Bouw vraagt aan de werkgevers hun werknemers ertoe aan te zetten ten spoedigste hun bankrekeningnummer door te geven indien zij dit nog niet hebben […]

Wijziging datum aangekondige controles garagesector en carwashes

Begin dit jaar lieten wij u reeds weten in welke sectoren er in 2018 flitscontroles zullen gebeuren. Er werd gemeld dat de garages en de carwashes op 18 mei 2018 een sociale controle kunnen verwachten. Deze datum werd echter verschoven naar 15 juni 2018. De overige data blijven ongewijzigd. Accuria vzw 05/04/2018  

Belangrijke wijzigingen aan de progressieve werkhervatting

Beperking duurtijd progressieve werkhervatting De duurtijd tijdens dewelke een werknemer van de adviserend geneesheer van het ziekenfonds de toelating kan krijgen voor een gedeeltelijke werkhervatting wordt vanaf 1 april 2018 beperkt tot twee jaar. Vóór 1 april 2019 stelt de adviserend geneesheer van het ziekenfonds een einde aan elke nog lopende toelating die vóór 1 […]

Nieuwe winstpremie

Sinds 2001 kan een werkgever zijn werknemers laten deelnemen in de winst of het kapitaal van de onderneming. Omdat dit systeem weinig succes kent, voert de regering een nieuwe winstpremie in waardoor de werkgever op een (para)fiscaal vriendelijke manier een deel van de winst van de onderneming in de vorm van een bonus kan toekennen […]

Overschakeling naar het zomeruur van 24 maart op 25 maart 2018

In de nacht van zaterdag 24 op zondag 25 maart 2018 schakelen we weer over op het zomeruur. De klok wordt een uurtje vooruitgezet en 2 uur ’s nachts wordt dan 3 uur. Dit kan gevolgen hebben voor uw werknemers die tijdens deze nacht moeten werken. Het makkelijkst is natuurlijk om dezelfde ploegen in te […]

Flitscontroles op vrijdag 23 maart 2018 in de metaal- en technologiesector

Op initiatief van de Staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale fraude Philippe De Backer zullen de inspectiediensten op vrijdag 23 maart 2018 nationale flitscontroles uitvoeren in de metaal- en technologiesector. Deze flitscontroles kaderen in de strijd tegen de sociale fraude en sociale dumping. Het doel is om ondernemingen die de sociale reglementering overtreden en […]

Na fiscus stelt ook rsz speed pedelec gelijk met gewone fiets

Eind vorig jaar heeft de fiscus zijn toepassingsgebied van het begrip ‘fiets’ uitgebreid naar ‘een rijwiel of een speed pedelec’. Dit houdt in dat speed pedelecs, tweewielers met trapondersteuning die snelheden kunnen halen tot 45 kilometer per uur, voor de fiscus gelijkgesteld zijn met de gewone fiets en dat zij dezelfde fiscale voordelen genieten die […]