03 760 15 80 Sint-Niklaas     09 244 45 30 Zwijnaarde

Nieuwe grenzen voor loonbeslag vanaf 1 januari 2019

De grensbedragen voor loonbeslag of loonoverdracht worden elk jaar aangepast aan de index.

Op 28 december 2018 werden de geïndexeerde bedragen voor 2019 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Voor de bedragen uitgekeerd ter uitvoering van een arbeidsovereenkomst, een leerovereenkomst, een statuut, een abonnement, alsook bedragen uitgekeerd aan personen die tegen loon onder het gezag van een andere persoon arbeid verrichten buiten een arbeidsovereenkomst, en het vakantiegeld betaald in toepassing van de wetgeving jaarlijkse vakantie, gelden vanaf 1 januari 2019 de volgende grenzen:

NETTOLOON
VATBAAR VOOR BESLAG
MAXIMALE INHOUDING
€ 0 – 1.128
/
/
€ 1.128,01 – € 1.212
20%
€ 16,80
€ 1.212,01 – € 1.337
30%
€ 37,50
€ 1.337,01 – € 1.462
40 %
€ 50,00
Boven € 1.462
Onbeperkt
Onbeperkt
Deze grenzen kunnen onder bepaalde voorwaarden en mits bepaalde formaliteiten worden verhoogd met € 70 per kind ten laste:
  •  het moet gaan over een kind dat de volle leeftijd van 25 jaar niet bereikt heeft of onder het statuut van verlengde minderjarigheid valt
  • de titularis van de in beslag genomen of overgedragen inkomsten voorziet op substantiële wijze in de kosten van huisvesting, onderhoud of opvoeding van het kind;
  • er is een verwantschap in eerste graad of een hoedanigheid van zorgouder met het kind;
  • het kind mag de 12 maanden voorafgaand aan de aangifte niet beschikken over nettobestaansmiddelen die hoger liggen dan bepaalde maximumbedragen, afhankelijk van de gezinstoestand van de ouder. De bedragen van deze inkomsten worden elk jaar aangepast en in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.
De grenzen van deze nettobestaansmiddelen bedragen vanaf 1 januari 2019:
  • € 3.189 netto als de ouder samenwonend is;
  • € 4.607 netto als de ouder alleenstaand is;
  • € 5.841 netto indien het kind het statuut van gehandicapte heeft.

Men kan enkel van deze vermindering genieten als men aangifte doet van de kinderen ten laste aan de hand van een wettelijk vastgelegd formulier met hierbij de nodige bewijsstukken gevoegd.

Accuria vzw
11/01/2019