03 760 15 80 Sint-Niklaas     09 244 45 30 Zwijnaarde

Nieuwe grenzen voor loonbeslag vanaf 1 januari 2018

De grensbedragen voor loonbeslag of loonoverdracht worden elk jaar aangepast aan de index.

Op 27 december 2017 werden de geïndexeerde bedragen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Voor de bedragen uitgekeerd ter uitvoering van een arbeidsovereenkomst, een leerovereenkomst, een statuut, een abonnement, alsook bedragen uitgekeerd aan personen die tegen loon onder het gezag van een andere persoon arbeid verrichten buiten een arbeidsovereenkomst, en het vakantiegeld betaald in toepassing van de wetgeving jaarlijkse vakantie, gelden vanaf 1 januari 2018 de volgende grenzen:

 

Nettoloon

 

  Vatbaar voor beslag

  Maximale inhouding

 

0 – 1.105 euro

/

/

1.105,01 – 1.187 euro

20 %

16,40 euro

1.187,01 – 1.309 euro

30 %

36,60 euro

1.309,01 – 1.432 euro

40 %

49,20 euro

1.432 euro en meer

Onbeperkt

Onbeperkt

 

Deze grenzen kunnen onder bepaalde voorwaarden en mits bepaalde formaliteiten worden verhoogd met 68 euro per kind ten laste:

 • Het moet gaan over een kind dat de volle leeftijd van 25 jaar niet bereikt heeft of onder het statuut van verlengde minderjarigheid valt;
 • De titularis van de in beslag genomen of overgedragen inkomsten voorziet op substantiële wijze in de kosten van huisvesting, onderhoud of opvoeding van het kind;
 • Er is een verwantschap in eerste graad of een hoedanigheid van zorgouder met het kind;
 • Het kind mag de 12 maanden voorafgaand aan de aangifte niet beschikken over nettobestaansmiddelen die hoger liggen dan bepaalde maximumbedragen, afhankelijk van de gezinstoestand van de ouder. De bedragen van deze inkomsten worden elk jaar aangepast en in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.
 • De grenzen van deze nettobestaansmiddelen bedragen vanaf 1 januari 2018:
  • 129 euro netto als de ouder samenwonend is;
  • 520 euro netto als de ouder alleenstaand is;
  • 731 euro netto indien het kind het statuut van gehandicapte heeft.
Men kan enkel van deze vermindering genieten als men aangifte doet van de kinderen ten laste aan de hand van een wettelijk vastgelegd formulier met hierbij de nodige bewijsstukken gevoegd.

Accuria vzw
12/01/2018