03 760 15 80 Sint-Niklaas     09 244 45 30 Zwijnaarde

Nieuwe bedragen leerovereenkomsten middenstand en stageovereenkomsten Vlaamse Gemeenschap

Overeenkomstig de besluiten van de Vlaamse Regering worden de minimale leer- en stagevergoedingen jaarlijks op 1 januari geïndexeerd.

1. Leerovereenkomsten middenstand – Vlaamse Gemeenschap

Vanaf 1 januari 2018 gelden de volgende maandelijkse minimale leervergoedingen verschuldigd aan leerlingen met een erkende leerovereenkomst in de Vlaamse Gemeenschap:

 Jonger dan 18 jaar:

tijdens het 1ste jaar van de leertijd: 335,44 euro
tijdens het 2de jaar van de leertijd: 447,26 euro
tijdens het 3de jaar van de leertijd: 541,09 euro (*)

Vanaf 18 jaar:

tijdens het 1ste jaar van de leertijd: 447,26 euro
tijdens het 2de jaar van de leertijd: 503,16 euro
tijdens het 3de jaar van de leertijd: 541,09 euro (*)

 (*) Overeenkomstig het besluit op de leertijd mag de vergoeding van het 3de jaar leertijd niet hoger liggen dan de kinderbijslaggrens. Deze grens bedraagt momenteel 541,09 euro. 
De vergoeding van het 3de jaar leertijd moet daarom begrensd worden tot 541,09 euro  per maand.

2. Stageovereenkomsten – Vlaamse Gemeenschap

Vanaf 1 januari 2018 gelden de volgende maandelijkse minimale stagevergoedingen verschuldigd aan voltijdse stagiairs met een erkende stageovereenkomst betreffende de ondernemersopleiding in de Vlaamse Gemeenschap:

tijdens het 1ste jaar praktijkstage: 761,85 euro
tijdens het 2de jaar praktijkstage: 900,37 euro
tijdens het 3de jaar praktijkstage: 1038,89 euro

Accuria vzw
26/01/2018