03 760 15 80 Sint-Niklaas     09 244 45 30 Zwijnaarde

Maximumbedrag werkloosheidsuitkeringen voor werklozen met bedrijfstoeslag (swt) stijgt vanaf 1 september 2019

Begin 2019 sloten de sociale partners een akkoord rond de welvaartsaanpassing.

De wijzigingen vinden plaats in 3 fasen:

  • 1 juli 2019: verhoging van de minima en de forfaits van de werkloosheids- en inschakelingsuitkeringen;
  • 1 september 2019: verhoging van de maxima van de werkloosheidsuitkeringen;
  • 1 januari 2020: er worden nog andere bedragen opgetrokken.

Sinds 1 september 2019 bedraagt het nieuw maximumbedrag voor de werkloosheidsuitkeringen voor de werklozen met bedrijfstoeslag (SWT) 1.361,10 euro per maand of 52,35 euro per dag.

Deze stijging kan een invloed hebben op de berekening van de sociale en fiscale inhoudingen op de aanvullende vergoeding die betaald wordt door de werkgever en bijgevolg op het nettobedrag. De inhouding van 6,5% wordt immers berekend op de som van de werkloosheidsuitkering en de aanvullende vergoeding. Aan het bedrag van de aanvullende vergoeding wijzigt in principe niets.

Voor de SWT’ers waarvan de uitkeringsaanvraag reeds werd ingediend vóór 1 september 2019 én waarvan de werkloosheidsuitkering lager was dan 1.347,58 euro per maand moet er bijgevolg niets worden aangepast.

Accuria vzw
13/09/2019