03 760 15 80 Sint-Niklaas     09 244 45 30 Zwijnaarde

Loonnorm 2019-2020 vastgelegd op 1,1%

Om de twee jaar onderhandelen werkgevers- en werknemersorganisaties over de loonnorm, d.i. de maximale marge waarbinnen de lonen van de privésector mogen stijgen.

Voor de periode 2019-2020 kwamen de sociale partners evenwel niet tot een akkoord.

Daarom heeft de regering nu beslist om de loonnorm vast te leggen: in de periode 2019-2020 mogen de lonen met maximum 1,1% stijgen.
Indexaties en baremieke verhogingen worden niet meegeteld in de 1,1%.

Nu zijn de sectoren aan zet om deze loonnorm in te vullen. Pas indien zij dit niet of niet volledig doen, kan de loonnorm op bedrijfsniveau ingevuld worden. Daarom raden wij aan om de onderhandelingen in uw sector af te wachten vooraleer u eventueel loonsverhogingen aan uw personeel geeft.

Accuria vzw
07/05/2019