03 760 15 80 Sint-Niklaas     09 244 45 30 Zwijnaarde

Loongrens educatief verlof voor schooljaar 2018-2019 gepubliceerd

In het kader van het betaald educatief verlof kunnen werknemers die een opleiding volgen onder bepaalde voorwaarden van het werk afwezig blijven met behoud van hun loon.

De werkgever mag het loon bij educatief verlof wel begrenzen tot een loonplafond dat in principe per schooljaar wordt vastgelegd. Er was echter verdeeldheid binnen de Nationale Arbeidsraad over de aanpassing van het loonplafond voor het huidige schooljaar.

Uiteindelijk werd er dan toch een akkoord bereikt om het vorige loonplafond van 2.871 euro dat van toepassing was voor schooljaar 2017-2018 te indexeren met 2%.

Op 17 april 2019 werd dit bevestigd door de publicatie van een koninklijk besluit in het Belgisch Staatsblad, waarbij de loongrens voor het betaald educatief verlof voor de periode van 1 september 2018 tot 31 augustus 2019 (schooljaar 2018-2019) vastgelegd wordt op 2.928 euro.

Accuria vzw
26/04/2019