Gids voor de werkgever 2018

Met plezier stellen wij u onze Gids voor de werkgever 2018 voor.
Dit compacte werk bevat alle nuttige informatie over het aanwerven, tewerkstellen en ontslaan van personeel.
We sloten redactioneel af eind januari 2018 en namen alle aanpassingen op tot die datum.

We blijven beschikbaar voor alle bijkomende inlichtingen, in het bijzonder voor de sectorale bepalingen die in dit werk niet zijn opgenomen.

Gids voor de werkgever 2018