03 760 15 80 Sint-Niklaas     09 244 45 30 Zwijnaarde

Forfaitaire kilometervergoeding wordt aangepast vanaf 1 juli 2019

Federale ambtenaren die hun eigen voertuig voor dienstverplaatsingen gebruiken, ontvangen hiervoor een forfaitaire kilometervergoeding. Hetzelfde bedrag wordt door de fiscus aanvaard voor dienstverplaatsingen van werknemers uit de privésector. Het totaal aantal kilometers, waarvoor dit forfait mag toegepast worden, is maximaal 24.000 km per jaar.

Op 1 juli van elk jaar wordt het forfait aangepast.

Het nieuwe geïndexeerde bedrag van toepassing voor de periode van 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2020 bedraagt  0,3653 euro per kilometer.

Accuria vzw
12/07/2019