03 760 15 80 Sint-Niklaas     09 244 45 30 Zwijnaarde

Flitscontroles op vrijdag 23 maart 2018 in de metaal- en technologiesector

Op initiatief van de Staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale fraude Philippe De Backer zullen de inspectiediensten op vrijdag 23 maart 2018 nationale flitscontroles uitvoeren in de metaal- en technologiesector.

Deze flitscontroles kaderen in de strijd tegen de sociale fraude en sociale dumping. Het doel is om ondernemingen die de sociale reglementering overtreden en zwartwerkers tewerkstellen op te sporen. Verder willen de flitscontroles bedrijven aanzetten tot het naleven van de sociale wetgeving.

Er bestaat geen zekerheid of uw onderneming al dan niet gecontroleerd zal worden, maar wij wensen u er wel op te wijzen dat er een reële kans bestaat.

Hoe kan u zich voorbereiden?

De Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) heeft een checklist opgesteld die specifiek geldt voor de metaal- en technologiesector. Dit document geeft u een overzicht van de documenten die kunnen worden opgevraagd door de sociaal inspecteur. Verder werden ook de vragen waaraan u zich kan verwachten opgelijst. Deze checklist is echter niet-limitatief, dit betekent dat de sociaal inspecteur het recht heeft om nog andere documenten op te vragen.

U kan de checklist via onderstaande link raadplegen:

http://www.sirs.belgique.be/sites/default/files/content/download/files/checklist_metaal_08_01_2018_nl.pdf

Accuria vzw
16/03/2018