03 760 15 80 Sint-Niklaas     09 244 45 30 Zwijnaarde

Flitscontroles in de schoonmaaksector in de week van 21 tot 25 oktober 2019

In de week van 21 tot 25 oktober 2019 zal door de RVA een nationale flitscontrole uitgevoerd worden in de schoonmaaksector.

Deze aangekondigde flitscontrole kadert in het actieplan tegen sociale fraude, opgesteld door de SIOD (Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst) en heeft voornamelijk een informatief en preventief karakter.

Dit neemt echter niet weg dat de inspectiediensten, bij vaststelling van zwaarwichtige inbreuken op de sociale wetgeving, ook tijdens deze flitscontroles kordaat kunnen optreden en indien nodig verbaliseren.

De gewone, onaangekondigde controles zullen uiteraard onverminderd blijven doorgaan en zware sociale fraude zal streng worden aangepakt.

De RVA stelt een specifieke checklist voor de schoonmaaksector ter beschikking. Deze checklist geeft een handig overzicht van de actiemogelijkheden waarover een inspecteur beschikt en de documenten die de inspectiediensten bij een controle kunnen opvragen, bijvoorbeeld het bewijs van de Dimona-aangiften, het invullen van het validatieboek bij tijdelijke werkloosheid, het tijdig afleveren van de controleformulieren, …

Accuria vzw
17/10/2019