03 760 15 80 Sint-Niklaas     09 244 45 30 Zwijnaarde

FAQ

  1. Wanneer kan ik aanspraak maken op het overbruggingsrecht aan het verhoogd bedrag voor gezinslast?U heeft recht op het overbruggingsrecht met gezinslast, wanneer u gezinsleden ten laste hebt. Dit betekent dat u moet samenwonen met uw echtgeno(o)t(e), feitelijke levenspartner, kind of bloed- of aanverwant tot de 3e graad, die/dat u financieel ten laste is. Het gezinslid in kwestie mag slechts een beperkt maandelijks inkomen hebben (990,04 EUR, vanaf 1 maart: 1009,84 EUR) om als persoon ten laste te kunnen worden beschouwd. Als u samenwoont met uw echtgeno(o)t(e) of feitelijke levenspartner, wordt er geen rekening gehouden met de andere personen die bij u wonen, ook niet met hun inkomsten.
  1. Wanneer kan ik een beroep doen op het overbruggingsrecht?– Als u verplicht bent door de overheid om uw zaak al dan niet volledig te sluiten.
    – Als u uw omzet substantieel ziet dalen op voorwaarde dat u minstens uw activiteiten voor 7 dagen staakt.
    – Als u “preventief” uw zaak wil sluiten, dus zonder dat de overheid u hiertoe verplicht. Voorwaarde: U moet uw activiteiten voor minstens 7 dagen staken.
  1. Kan ik een beroep doen op het overbruggingsrecht als de overheid mij niet verplicht te sluiten maar ik dit preventief doe uit voorzorg?Ja, op voorwaarde dat u de activiteiten voor minstens 7 dagen staakt.