03 760 15 80 Sint-Niklaas     09 244 45 30 Zwijnaarde

De vervanging van de feestdagen in 2019

De 10 wettelijke feestdagen in 2019 zijn:

Nieuwjaar

dinsdag 1 januari 2019

Paasmaandag

maandag 22 april 2019

Feest van de Arbeid

woensdag 1 mei 2019

O.L.H. Hemelvaart

donderdag 30 mei 2019

Pinkstermaandag

maandag 10 juni 2019

Nationale feestdag

zondag 21 juli 2019

O.L.V. Hemelvaart

donderdag 15 augustus 2019

Allerheiligen

vrijdag 1 november 2019

Wapenstilstand

maandag 11 november 2019

Kerstmis

woensdag 25 december 2019

 

Wanneer een feestdag samenvalt met een zondag of een gewone inactiviteitsdag, dan moet de feestdag vervangen worden door een andere dag waarop gewoonlijk wel wordt gewerkt.

Indien die vervangingsdagen niet sectoraal werden vastgelegd, kan u die op ondernemingsvlak bepalen.

Wordt er in uw onderneming niet op zaterdag en zondag gewerkt, dan moet u in 2019 voor één feestdag, namelijk voor de Nationale feestdag op zondag 21 juli 2019, een vervangingsdag vastleggen. Deze vervangingsdag moet in de loop van hetzelfde kalenderjaar vallen. U dient dit vóór 15 december 2018 in orde te brengen.

In Paritair Comité 124 werd de feestdag van zondag 21 juli 2019 niet vervangen via een sectorale beslissing, zodat, bij gebrek aan een andere beslissing in het bedrijf, de feestdag wordt vervangen door de eerstvolgende werkdag, zijnde maandag 22 juli 2019.

Voor de vervanging van feestdagen binnen andere Paritaire Comités kan u contact opnemen met uw dossierbeheerder.

Indien de vervangingsdag niet sectoraal werd vastgelegd, kan u die op ondernemingsvlak bepalen. Hoe dient dit te gebeuren?

  1. De ondernemingsraad kan de vervangingsdag collectief vastleggen.
  2. Indien er geen ondernemingsraad is, of deze geen beslissing neemt, kan de werkgever in akkoord met de vakbondsafvaardiging de vervangingsdag vastleggen.
  3. Gebeurt dit niet, of is er geen vakbondsafvaardiging, dan kan de werkgever door middel van een collectief akkoord met de werknemers een beslissing nemen.
  4. Indien er geen beslissing is op deze niveaus, dan wordt de vervangingsdag in individueel akkoord met de werknemer(s) vastgelegd.

Als het Paritair Comité waaronder uw werknemers ressorteren geen beslissing heeft genomen omtrent de vervanging van de feestdag en u als werkgever legt ook geen vervangingsdag vast, dan wordt de feestdag vervangen door de eerstvolgende activiteitsdag. Bij een “weekendfeestdag” is dat normaal de maandag daaropvolgend (dus maandag 22 juli 2019).

Welke administratieve procedure dient er gevolgd te worden?

Vóór 15 december 2018 moet u als werkgever een gedateerd en ondertekend bericht uithangen met de datum van de vervangingsdag (of met de bepaling dat uw werknemers de vervangingsdag vrij kunnen opnemen als bijkomende vrije dag).

Een kopie van dit bericht hecht u aan het arbeidsreglement en stuurt u binnen de acht dagen na de inwerkingtreding op naar de Inspectie van de sociale wetten bevoegd voor de regio waar uw onderneming gevestigd is.

Let op! Deze procedure moet ook gevolgd worden als de werknemers de vervangingsdagen vrij mogen opnemen in de vorm van een bijkomende vrije dag. Indien uw werknemers de vervangingsdag vrij mogen opnemen, dan geldt dit voor zowel de deeltijdse als de voltijdse werknemers.

Accuria vzw
31/10/2018