03 760 15 80 Sint-Niklaas     09 244 45 30 Zwijnaarde

Crisis-overbruggingsrecht (vervangingsinkomen voor zelfstandigen)

Voor wie is het crisis-overbruggingsrecht?

  • Elke zelfstandige die zijn zelfstandige activiteit door de coronacrisis moet onderbreken of zich genoodzaakt ziet zijn zaak te sluiten;
  • Zowel klassieke zelfstandigen als helpers en meewerkende echtgenoten;
  • Bestuurders, zaakvoerders en werkend vennoten die hun activiteiten onderbreken;
  • Startende zelfstandigen (de verplichting is om aangesloten te zijn in maart om de overbruggingsuitkering van maart te kunnen krijgen);
  • Zelfstandigen in bijberoep op voorwaarde dat ze voorlopige sociale bijdragen betalen die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep (berekend op een netto belastbaar inkomen van 13.993,78 EUR/jaar).

Tot nu toe was het overbruggingsrecht enkel voor zelfstandigen die hun activiteit voor een maand zouden onderbreken of stopzetten. Dit wordt nu teruggebracht naar 7 opeenvolgende kalenderdagen. Normaal gezien staat een onderbreking van 7 dagen voor een uitkering voor 7 dagen. Nu voorziet het crisis-overbruggingsrecht in maart en april in een volledig maandbedrag, namelijk 1.291,69 EUR (1.614,10 EUR bij gezinslast) voor iedere zelfstandige die zijn of haar activiteit omwille van COVID-19 minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen onderbreekt in die maand.

Indien uw activiteit opgenomen is in de lijst van activiteiten die verboden zijn tijdens de coronamaatregelen, dan valt de vereiste van 7 kalenderdagen weg. Hier is er geen minimumduur van onderbreking voorzien.

Het crisis-overbruggingsrecht biedt ook sommige zelfstandigen die hun activiteit slechts gedeeltelijk onderbreken een volledige uitkering. Deze versoepeling is echter beperkt tot de zelfstandigen die door de overheid verplicht worden om gedeeltelijk te sluiten. Het gaat om restaurants die blijven werken (take away, levering aan huis, traiteur), maar die geen zaaldienst meer kunnen aanbieden. Hetzelfde geldt voor de uitbaters van hotels die hun bar- en restaurantactiviteiten stopzetten, net zoals de handelaars die hun deuren sluiten tijdens het weekend en eender welke activiteit die rechtstreeks geviseerd worden door de sanitaire maatregelen om de verspreiding van het virus te beperken.

Het crisis-overbruggingsrecht dekt de periode tussen 1 maart 2020 en 30 april 2020. Deze periode kan uiteraard worden verlengd.

 

FAQ