03 760 15 80 Sint-Niklaas     09 244 45 30 Zwijnaarde

Corona-tegemoetkoming water- en energiefactuur voor tijdelijk werklozen

U krijgt wellicht de vraag van uw tijdelijk werkloze werknemers of ze recht hebben op een tegemoetkoming water-en energiefactuur. Dient u als werkgever hier iets voor te doen? Wij geven u hieronder het antwoord.

Elke werknemer die tijdelijk werkloos werd door de corona-crisis, krijgt van de Vlaamse overheid een financiële tegemoetkoming voor 1 maand voor de betaling van de water- en energiefactuur.

Het bedrag is gebaseerd op een gemiddelde van de uitgaven per maand voor water en energie (elektriciteit, gas/stookolie/andere energiebronnen).

Wat zijn de voorwaarden?

 • De werknemer moet in Vlaanderen wonen (gedomicilieerd in het Vlaamse gewest).
 • Elke werknemer die in het statuut ‘tijdelijk werkloos’ terechtkomt als gevolg van de corona-maatregelen of -crisis, komt in aanmerking voor deze tegemoetkoming.
  Ook wie deeltijds tijdelijk werkloos werd (minimaal 1 dag), komt in aanmerking voor hetzelfde bedrag.
 • Als meer dan 1 gezinslid tijdelijk werkloos is geworden, dan krijgt het gezin 1 tegemoetkoming per werknemer dat tijdelijk werkloos is.
 • Deze tegemoetkoming is er óók voor elke werknemer in tijdelijke werkloosheid door de corona-crisis
  • die zelf geen contract met de water- of energieleverancier heeft afgesloten
  • die geen rechtstreekse klant is van de water- of energieleverancier (bijv. bewoner van een appartement met gemeenschappelijke meter op naam van de syndicus)
  • die in een appartement of wooneenheid woont van een sociale huisvestingsmaatschappij met collectieve verwarming
  • die een budgetmeter heeft (en dus geen facturen krijgt van de energieleverancier).

Wat is de procedure?

 • De tegemoetkoming wordt automatisch gestort op de rekening van de werknemer. De werknemer zelf moet hier dus niet voor doen. U dient ook niets te doen. De Vlaamse overheid werkt hiervoor samen met de RVA (Rijksdienst Voor Arbeidsvoorziening). De RVA zal aan de Vlaamse overheid de nodige gegevens bezorgen.
 • De tegemoetkoming wordt zo snel als mogelijk uitbetaald.
  De tegemoetkoming zal gestort worden ongeveer 14 dagen nadat de RVA de nodige gegevens heeft bezorgd aan de Vlaamse overheid. De datum van de uitbetaling hangt dus af van de aanlevering van gegevens door de RVA.
 • De werknemer moet zijn facturen van de water- of energieleverancier betalen.

Wat is het bedrag?

 • De tegemoetkoming is gebaseerd op een gemiddelde water- en energiefactuur van alle huishoudens.
 • De tegemoetkoming bedraagt 202,68 euro per werknemer die tijdelijk werkloos of deeltijds tijdelijk werkloos werd door de Corona-crisis en is als volgt samengesteld:
  • voor water: 30,77 euro
  • voor de verwarmingskosten: 95,05 euro
  • voor de elektriciteitskosten: 76,86 euro.
 • Of uw werknemer volledig ‘tijdelijk werkloos’ of ‘deeltijds tijdelijk werkloos’ is, het bedrag blijft hetzelfde. Er vindt geen pro-rata-berekening plaats.

Komen niet in aanmerking voor deze tegemoetkoming:

 • wie vóór de coronacrisis ‘tijdelijk werkloos’ werd.

Accuria vzw
27/03/2020