03 760 15 80 Sint-Niklaas     09 244 45 30 Zwijnaarde

Corona-ouderschapsverlof

Het wordt voor werknemers gemakkelijker om in de periode van 1 mei 2020 tot en met 30 juni 2020 ouderschapsverlof te nemen. De voorwaarden om ouderschapsverlof op te nemen worden tijdelijk versoepeld en het opgenomen corona-ouderschapsverlof wordt niet aangerekend op het totale krediet. Ook de uitkeringen voor een corona-ouderschapsverlof liggen hoger dan voor een gewoon ouderschapsverlof.

Werknemers die ten minste 1 maand verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst met hun werkgever kunnen, indien hun werkgever akkoord gaat, hun arbeidsprestaties verminderen met 1/5de of 1/2de als hun kind de leeftijd van 12 jaar nog niet heeft bereikt of jonger is dan 21 jaar als het kind een handicap heeft. Dit corona-ouderschapsverlof kan ook opgenomen worden door adoptieouders en pleegouders.

Dit verlof kan worden opgenomen in een doorlopende periode tot het einde van de maatregel (30 juni 2020), of in maanden of weken, al dan niet opeenvolgend. De werknemers die momenteel een gewoon ouderschapsverlof opnemen, kunnen hun lopend ouderschapsverlof omzetten of tijdelijk schorsen.

Er geldt een verkorte aanvraagprocedure; de werknemer moet de werkgever 3 werkdagen vooraf op de hoogte brengen, schriftelijk of via elektronische wijze. Binnen de 3 werkdagen, moet de werkgever de werknemer zijn beslissing laten weten, schriftelijk of via elektronische wijze. In onderling overleg kunnen deze termijnen worden verkort, maar de werknemer heeft alleszins het akkoord nodig van de werkgever vóór de begindatum van het corona-ouderschapsverlof.

Er is een papieren aanvraagformulier, maar de aanvraag wordt bij voorkeur online ingediend, op de website van de RVA. Nadat de werkgever zijn akkoord heeft gegeven, moet hij eerst online een gedeelte van de aanvraag invullen. Vervolgens zal de werknemer hiervan een e-mail ontvangen, waarna hij zijn eigen gedeelte kan invullen.

Accuria vzw
28/05/2020