03 760 15 80 Sint-Niklaas     09 244 45 30 Zwijnaarde

Compensatiepremie ondernemers

Voor wie?
Deze nieuwe Vlaamse premie is bedoeld als steunmaatregel voor ondernemingen en hun toeleveranciers die nog verder mogen werken of winkels die openblijven maar door de beperkende maatregelen een groot omzetverlies hebben en kunnen aantonen dat ze een omzetverlies van -60% hebben in de periode tussen 14 maart 2020 en 30 april 2020 in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Het gaat dus o.m. over bedrijven in de evenementensector met ook veel freelancers; (para-)medische beroepen zoals kinesitherapeuten, tandartsen, psychologen of logopedisten die enkel nog dringende interventies mogen doen; bedrijven die essentiële dienstverlening leveren inzake voeding zoals pralinewinkels of drankenhandelaars, maar door gebrek aan passage of toeristen toch zwaar omzetverlies lijden; schilders of loodgieters die enkel nog dringende herstellingswerken mogen uitvoeren; landbouwers die gericht voor horeca-afnemers werken, …

Voor bedrijven die verplicht werden door de coronamaatregelen om de deuren te sluiten, is er de corona hinderpremie. De corona hinderpremie kan u niet combineren met deze compensatiepremie.

Hoeveel bedraagt de compensatiepremie?

  • Het betreft een éénmalige compensatiepremie van 3.000 euro, als u zelfstandige in hoofdberoep bent of zelfstandige in bijberoep en door de hoogte van uw inkomen sociale bijdragen betaalt als een zelfstandige in hoofdberoep. Er zijn maximaal 5 premies per onderneming als er meerdere exploitatiezetels per onderneming zijn.
  • Zelfstandigen in bijberoep die een inkomen hebben tussen 6.996,89 euro en 13.993,78 euro kunnen een beroep doen op een compensatiepremie van 1.500 euro. Deze premie geldt ook voor zelfstandigen in bijberoep die verplicht moeten sluiten, maar geldt niet voor zelfstandigen in bijberoep die dit combineren met een job als werknemer van 80% of meer.

Wat zijn de voorwaarden?
Het omzetverlies moet minstens -60% zijn ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De referentieperiode is 14 maart 2020 tot en met 30 april 2020.

Bij starters wordt er gewerkt met een omzetdaling van -60% ten opzichte van het neergelegde financieel plan. Om als starter een beroep te kunnen doen op deze premie, moet u gestart zijn uiterlijk op 12 maart 2020.

Ook voor ondernemingen in de vorm van een vzw is de compensatiepremie mogelijk, op voorwaarde dat er minstens één iemand voltijds tewerkgesteld is.

Hoe aanvragen?
De compensatiepremie zal u binnenkort kunnen aanvragen via een online applicatie op de website van VLAIO www.vlaio.be.

VLAIO probeert de online aanvraag mogelijk te maken tegen 1 mei 2020.

De uiterste datum voor indiening zal 30 juni 2020 zijn.

U zal via een verklaring op eer moeten aantonen dat u een omzetverlies van minstens 60% heeft. Die verklaring op eer maakt u over aan het VLAIO.

Hoe wordt het omzetverlies gecontroleerd?
Via de BTW-aangifte van het tweede kwartaal gebeurt daarna een controle en zal de overheid nagaan of de aanvraag terecht was:

  • als bij de BTW-controle van het tweede kwartaal blijkt dat er een omzetverlies is van 20%, dan zal de overheid ervan uitgaan dat dat omzetverlies heeft plaatsgevonden tijdens de crisisperiode, en moet u als ondernemer het werkelijke omzetverlies niet verder aantonen;
  • als dit niet het geval is, zal u wel moeten aantonen dat u in de periode 14 maart 2020 – 30 april 2020 een omzetdaling heeft gekend van meer dan 60%. Dat kan bv. door aan te tonen dat de prestaties dateren van vóór de lockdown. Het is daarom aangewezen om facturen van die prestaties, mails of andere bewijsmiddelen goed bij te houden

Accuria vzw
3/04/2020