03 760 15 80 Sint-Niklaas     09 244 45 30 Zwijnaarde

Beroepsmatige verplaatsingen kilometervergoeding vanaf juli 2018

Personeelsleden die voor beroepsverplaatsingen gebruik maken van hun eigen wagen kunnen aanspraak maken op een terugbetaling door de werkgever van de gemaakte onkosten.

Het bedrag voor het professioneel gebruik van een privévoertuig wordt elk jaar op 1 juli geïndexeerd. Het nieuwe bedrag werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 27 juni 2018.

Voor de periode van 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2019 wordt het bedrag van de kilometervergoeding vastgesteld op 0,3573 euro per kilometer. Het huidige bedrag is iets lager, namelijk 0,3460 euro per kilometer.

Wanneer de werkgever dit forfait hanteert bij zijn terugbetalingen, zal er geen discussie ontstaan over de hoogte van het bedrag met de RSZ en fiscus.

Omdat het gaat om een terugbetaling van kosten eigen aan de werkgever, zijn deze vergoedingen niet onderworpen aan RSZ en belastingen.

Accuria vzw
29/06/2018