03 760 15 80 Sint-Niklaas     09 244 45 30 Zwijnaarde

Barema B – Arbeiders die zich met andere vervoermiddelen verplaatsen

Vanaf 1 december 2019 wordt het bedrag van de mobiliteitsvergoeding voor de passagiers opgetrokken met 20%.

Bovendien wordt er per 1 december 2019 een derde categorie gecreëerd zijnde de chauffeur die op vraag van de werkgever alleen met een bedrijfsvoertuig rijdt (daar collectief vervoer niet mogelijk is). Voor deze nieuwe categorie wordt er voortaan een specifiek bedrag voorzien.

Opgelet! Het moet gaan om arbeiders die zich op vraag van de werkgever met een bedrijfsvoertuig alleen verplaatsen naar de werf, en voor wie geen collectief vervoer mogelijk is. Indien aan deze voorwaarden niet voldaan is, blijft de vergoeding voor passagiers van toepassing.

De chauffeurs die tevens andere werknemers vervoeren zullen op dit moment echter geen hogere vergoeding ontvangen. Hun vergoeding wordt pas verhoogd na inwerkingtreding van het KB tot aanpassing van het grensbedrag.

U kan hier de aangepaste berekeningstabel (geldig vanaf december 2019) terugvinden.

Hieronder kan u het nieuwe barema B, geldig vanaf 1 december 2019 raadplegen:

Tabel B

Accuria
17/12/2019